Siirry sisältöön
Puheenvuorot
|
6.2.2020

Lapsen oireillessa kuntoutusta tarvitsee koko perhe

Kela tarjoaa uudenlaista kuntoutusta lasten ja nuorten neuropsykiatrisiin häiriöihin.

Arki neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen tai nuoren kanssa on usein haasteellista koko perheelle. Erityisyys ei rajoitu ainoastaan kotiin, vaan on läsnä niin päivähoidossa kuin koulussa ja kuormittaa erityisesti neuropsykiatrisesta häiriöstä kärsivää lasta tai nuorta itseään. Neuropsykiatrisia häiriöitä tunnistetaan aiempaa paremmin, jolloin yhä useamman perheen kohdalla pitää miettiä, mitä tukea ja ohjausta he tarvitsevat arjessa pärjätäkseen.

Häiriöitä tunnistetaan aiempaa paremmin.

Perheet ovat löytäneet Kelan järjestämät neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivien lasten sopeutumisvalmennuskurssit, ja perheiltä saatu palaute kurssien toteutuksesta on positiivista. Suosituimpia ovat olleet ADHD-lasten perhekurssit, mutta myös Asperger- ja autismikursseille on ollut osanottajia.

Keväällä 2020 on alkamassa uusi LAKU-perhekuntoutus, joka tarjoaa perheterapiaan perustuvaa moniammatillista kuntoutusta 5–15-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Kohderyhmään kuuluvilla lapsilla tai nuorilla on ADHD, autismikirjon häiriö tai Touretten oireyhtymä ja he tarvitsevat pitkäkestoisempaa, monimuotoista kuntoutuksellista tukea ja ohjausta.

Vanhemmuuteen liittyvä stressi väheni kuntoutuksen aikana.

Perhekuntoutusta edelsi hanke, joka aikana tuli selväksi, että tämän kaltaiselle, koko perhettä koskevalle kuntoutukselle, on tarvetta. Hankkeen aikaiseen kuntoutukseen osallistuneiden lasten vanhemmat arvioivat lasten empatiakyvyn vahvistuneen ja tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen haasteiden vähentyneen. Lisäksi huoltajien kokema vanhemmuuteen liittyvä stressi vähentyi kuntoutuksen aikana.

Kuntoutus siellä missä eletään

Kuntoutus tapahtuu lapsen tai nuoren sekä hänen perheensä arjessa ja lähiympäristössä. Sopeutusmisvalmennuksesta ne eroavat siten, että valmennukset pidetään kurssikeskuksissa ja ne kestävät lyhyemmän aikaa.

Perhekuntoutuksen tavoitteina on lisätä tietoa lapsen tai nuoren neuropsykiatrisesta häiriöistä ja tarjota käytännönläheisiä keinoja kotona, päivähoidossa tai koulussa selviämiseen. Tapaamisissa syvennytään lapsen tai nuoren oireiden ymmärtämiseen, arjen sujumiseen, vuorovaikutus- ja tunnetaitojen vahvistamiseen, päiväkodin tai koulun välisen yhteistyön edistämiseen sekä vertaistuen saamiseen ja jakamiseen.

Kuntoutuksen sisältö suunnitellaan vastaamaan lapsen tai nuoren ja hänen perheensä tarpeisiin, perheen arjen toimijoiden kanssa. Perheet myös tapaavat vastaavassa tilanteessa olevia perheitä.

LAKU alkaa 1.3.2020. Kuntoutuksen hakemiseen tarvitaan julkisessa terveydenhuollossa kirjoitettu B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, sekä Kelan kuntoutushakemus KU 132. Lue lisää.

Ville Räty

TtM Ville Räty on suunnittelija Kelan kuntoutuspalveluissa. Taustalla on kymmenisen vuotta psykiatrista hoitotyötä lasten ja perheiden parissa.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje