Siirry sisältöön
Tutkittua tietoa
|
17.3.2016

Hoitovapaa ei houkuta isiä

Miesten osuus kotihoidon tuen saajista on edelleen pieni, mutta kasvaa joka vuosi.
Teksti Siru Keskinen

Lapsi on noin yhdeksän kuukauden ikäinen, kun vanhempainvapaa päättyy. Sen jälkeen lapsesta voidaan maksaa kotihoidon tukea, jos häntä hoidetaan kotona.

Suurin osa perheistä saa kotihoidon tukea ainakin jonkin aikaa. Perheistä, joissa vanhempainpäivärahakausi päättyi vuonna 2012, kotihoidon tukea sai 89 %. Silti kotihoidon tuen piiriin kuuluneiden lasten osuus on pienentynyt. Vuoden 2014 lopussa kotihoidon tuen piiriin kuului enää 48 % niistä alle 3-vuotiaista lapsista, joista ei enää maksettu vanhempainrahaa. Vuoden 2000 lopussa osuus oli 58 %.

Isyysvapaata hoitovapaan sijasta

Kotihoidon tukea maksettiin 110 000 henkilölle vuonna 2015. Tukea saaneiden naisten määrä on pienentynyt muutaman viime vuoden aikana, mutta miesten määrä on hieman kasvanut. Vuonna 2015 kotihoidon tuen saajista oli miehiä 6,9 %. Miesten osuus tuensaajista on kasvanut hiljalleen vuodesta 2001, jolloin osuus oli 4,0 %.

Isät pitivät vanhempainrahakauden jälkeen keskimäärin 27 isyysrahapäivää.

Vanhempainvapaan jälkeen isä voi pitää myös isyysvapaata enintään 54 arkipäivää. Isyysrahaa sai viime vuonna ennätysmäärä isiä (65 500 isää). Heistä 42 % sai isyysrahaa vanhempainrahakauden jälkeen. Isät pitivät vanhempainrahakauden jälkeen keskimäärin 27 isyysrahapäivää.

Isien jaksot lähes 
yhtä pitkiä kuin äitien

Kotihoidon tukikuukauden alkaessa lapsen hoitaja on lähes aina vanhempi, yleensä äiti. Tukikuukausista vain 2,9 % alkoi niin, että isä oli lapsen hoitajana. Kotihoidon tukea saaneet isät näyttäisivät pitävän lähes yhtä pitkiä tukijaksoja kuin äidit.

Kotihoidon tukea saaneista äideistä 54 % sai tukea enintään vuoden ajan, 30 % sai tukea 13–24 kuukautta ja 16 % yli 24 kuukautta. Kotihoidon tukea saaneista isistä 55 % sai tukea enintään vuoden ajan, 33 % sai tukea 13–24 kuukautta ja 12 % yli 24 kuukautta. Tukijakson kestoa voi lyhentää se, että äiti siirtyy takaisin vanhempainpäivärahalle, kun uusi lapsi tekee tuloaan.

Myös osittaiset tuet 
useammin naisille

Osittaista hoitorahaa maksetaan pienten koululaisten vanhemmille, jotka ovat lapsen hoidon vuoksi lyhentäneet työaikaansa. Molemmat vanhemmat voivat olla osittaisella hoitovapaalla samalla kalenterijaksolla, kunhan vanhemmat hoitavat lasta eri aikoina. Vuonna 2015 saajia oli 13 800, ja heistä 7,5 % oli miehiä.

Joustavaa hoitorahaa on maksettu vuoden 2014 alusta lähtien alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmille, joiden työaika on enintään 30 tuntia viikossa. Suurempaa tukea maksetaan, jos työaika on enintään 60 % normaalista, ja pienempää tukea, jos työaika on enintään 80 % normaalista. Suurin osa saajista (74 %) sai pienempää tukea. Miehet saivat hieman useammin suurempaa tukea kuin naiset. Suurempaa tukea sai naisista 25 % ja miehistä 29 %.

Vuonna 2015 joustavaa hoitorahaa saaneiden määrä nousi 15 800:sta 17 300:aan. Miesten osuus saajista oli 10,3 %. Osittaiset lastenhoidon tuet ovat siis houkutelleet miehiä suhteellisesti hieman useammin kuin kotihoidon tuki. ¶

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje