Siirry sisältöön
Kehittyvä sosiaaliturva, Etuudet
|
23.2.2015

Vaikeavammaisten kuntoutukseen muutoksia


Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteilla lakiehdotus vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisedellytysten muuttamisesta. Myöntämisen edellytyksenä oleva vaatimus vammaisetuudesta (ns. vammaisetuuskytkös) poistettaisiin. Lakimuutoksen myötä kuntoutukseen pääsy aikaistuisi ja kuntoutusta olisi tarjolla entistä useammalle.

Toistaiseksi vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen edellytyksenä on, että hakija saa ylintä tai korotettua vammaistukea. Tämä on saattanut johtaa tilanteisiin, joissa vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta aiemmin saanut henkilö on pudonnut pois kuntoutuksen piiristä 16 vuotta täytettyään, vaikka hänen tilanteensa ei ole muuttunut.

Kuntoutuksen myöntämisen perusteiksi tulisivat sairaus tai vamma sekä sairauteen tai vammaan liittyvä suoriutumis- ja osallistumisrajoite, huomattavat vaikeudet päivittäisessä suoriutumisessa ja osallistumisessa sekä perusteltu kuntoutustarve. Lakimuutoksen myötä vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen nimi muuttuisi vaativaksi lääkinnälliseksi kuntoutukseksi.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje