Siirry sisältöön
Tutkittua tietoa
|
24.2.2015

Työpaikkaselvitykset kaksinkertaistuivat

Teksti Timo Partio

Työpaikkaselvityksiin käytetty aika 2002–2012

Työpaikkaselvityksestä on tullut yhä tärkeämpi osa työterveyshuoltoa. Vuonna 2012 työpaikkaselvityksiin käytettiin 490 000 tuntia, mikä oli kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2002.

Vuoden 2011 alusta tuli voimaan sairausvakuutuslain muutos, joka lisäsi merkittävästi työpaikkaselvitysten määrää.  Uudistuksen vaikutuksesta työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toimintakäytännön laatimisesta aiheutuneet kustannukset oikeuttivat 60 prosentin korvaukseen.

Työpaikkaselvitysten kustannukset vuonna 2012 olivat 39,5 miljoonaa euroa, mikä oli 13,9 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Työterveyshuollon korvaamat sairaanhoidon kustannukset kasvoivat samana aikana vain 5,7 %.

Työpaikkaselvitysten avulla tunnistetaan henkilöstön työ- ja toimintakykyyn vaikuttavat tekijät työympäristössä, työyhteisössä ja itse työssä sekä arvioidaan niiden terveydellistä merkitystä. Selvitys on monin tavoin arvioituna koko työterveyshuoltotoiminnan perusta.

Työpaikkaselvityksiä tekevät useimmiten terveydenhoitajat, jotka käyttävät puolet selvitysten kokonaisajasta. Vuonna 2012 terveydenhoitajat käyttivät työpaikkaselvityksiin 250 000 tuntia. Toiseksi eniten työpaikkaselvityksiä tekivät fysioterapeutit, 127 000 tuntia, ja kolmanneksi eniten lääkärit, 82 000 tuntia.

Palveluntuottajista työpaikkaselvityksiä tekevät useimmiten lääkärikeskukset. Vuonna 2012 ne käyttivät työpaikkaselvityksiin 260 000 tuntia. Terveyskeskukset tekevät työpaikkaselvityksiä selkeästi vähemmän kuin lääkärikeskukset, työnantajien omat työterveysasemat tai työnantajien yhteiset työterveysasemat.

Työpaikoista lähes 90 % teki toimenpide-ehdotuksia työpaikkaselvitysten perusteella.

Lue lisää > Kelan työterveyshuoltotilasto 2012

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje