Siirry sisältöön
Puheenvuorot
|
21.6.2018

Tavoitteena entistä vastuullisempi äitiyspakkaus

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat tärkeitä suuntaviivoja Kelan toiminnan uudistamisessa. Yksi keskeinen osa-alue Kelan vastuullisuustyössä on hankintojen tarkastelu kestävän kehityksen näkökulmasta.

Olemme tehneet töitä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen eteen, mutta kehitettävää riittää. Yksi esimerkki tästä on äitiyspakkaus, jota halutaan tulevaisuudessa uudistaa juuri näistä näkökulmista.

Globalisoituneessa maailmassa emme voi ajatella vain lopputuotetta.

Hankintojen vastuullisuuden kehittäminen kirjattiin Kelan vuoden 2018 Vastuullisuussuunnitelmaan, ja olemme työskennelleet asian parissa alkukeväästä saakka.

Kela on merkittävä toimija ja tekee suuria määriä erilaisia hankintoja. Niiden kirjo ulottuu kuntoutuspalveluista ja taksikuljetuksista aina toimistotarvikkeisiin asti. Huomioimalla hankintojen vastuullisuuden voimme vaikuttaa laaja-alaisesti.

Äitiyspakkauksen historia on vaikuttavuuden ja sosiaalisen vastuullisuuden historiaa.

Hyvä esimerkki tästä on äitiyspakkaus, joka on myös kansainvälisesti tunnettu tuote. Äitiyspakkauksen historia on vaikuttavuuden ja sosiaalisen vastuullisuuden historiaa. Globalisoituneessa maailmassa emme kuitenkaan voi ajatella vain lopputuotetta, vaan vastuullisuus ja vaikuttavuus tulee nähdä laajempana kokonaisuutena.

Kela hankkii äitiyspakkausta varten valtavan määrän tuotteita. Vuoden 2018 äitiyspakkauksessa on yhteensä 64 tuotetta, ja niistä kutakin hankitaan 32 000 kappaletta. Hankinnat aloitetaan jo kauan ennen pakkausten käyttöönottoa: vuoden 2018 äitiyspakkauksen kilpailutus aloitettiin vuonna 2016.

Kela haluaa kehittää äitiyspakkausta vastuullisemmaksi.

Tuotteiden turvallisuus on kilpailutuksessa keskeinen vaatimus. Mutta millä muilla tavoilla varmistamme äitiyspakkauksen vastuullisuuden? Kilpailutuksessa tuotteen tarjoajan on vakuutettava, että työntekijöihin, jotka valmistavat tuotteen, sovelletaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimuksen määräyksiä vähimmäisiästä ja minimipalkasta. Näin määrää myös hankintalaki.

Olemme ottaneet äitiyspakkaukseen jo aiemmin mukaan muun muassa ekopuuvillasta valmistettuja sertifioituja tuotteita. Ekologisten näkökohtien lisäksi tahdomme tulevaisuudessa paneutua sosiaalisen vastuullisuuden kysymyksiin entistä kattavammin. Sosiaalisesti kestävän kehityksen edistäminen näkyy toiminnassamme vahvasti (ks. Kelan vastuullisuusraportti vuodelta 2017). Äitiyspakkauksen uutta kilpailutusta tulevana syksynä valmistellessamme voimme toivon mukaan kertoa, että äitiyspakkaus on kehittynyt edelleen.

Kilpailutuksessa tuotteen tarjoajan on vakuutettava, että työntekijöihin, jotka valmistavat tuotteen, sovelletaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimuksen määräyksiä vähimmäisiästä ja minimipalkasta.

Olemme iloisia siitä, että saamme kehittämiseen tukea. Olemme vaihtaneet ajatuksia äitiyspakkauksen vastuullisuuden kehittämisestä Finnwatchin kanssa ja kiinnostuksemme kehittämiseen on yhteinen. Omalta osaltani odotan mielenkiinnolla tulevaa ja uskon, että yhteisillä ponnistuksilla saamme aikaan paljon hyvää.

Toivotan aurinkoista ja vastuullista kesää kaikille lukijoille!

Petra Elomaa

Vastaava vastuullisuuden asiantuntija, Johdon tukiyksikkö, Kela

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje