Siirry sisältöön
Tutkittua tietoa
|
25.2.2015

Entistä useammalla työttömyysetuuden saajalla ansiotuloja

Kelan korvaamien työttömyysetuuspäivien määrä ansiotuloja saaville työnhakijoille kasvoi yli 50 % vuonna 2014.
Teksti Heidi Kemppinen, pääsuunnittelija, Kela tilastotietopalvelut, asumistukitilastot

Ansiotuloja saaville maksettujen työttömyysetuuspäivien osuus kaikista Kelan työttömyysetuuspäivistä, %. (*etuuden saajalla tuloja, mutta alle suojaosan)

Kela ja työttömyyskassat maksavat työttömyysetuuksia myös osittain työttömille henkilöille, esimerkiksi osa-aikaista työtä tekeville työnhakijoille. Palkka- tai muiden ansiotulojen vuoksi pienempää työttömyysetuutta kutsutaan sovitelluksi etuudeksi.

Sovitellussa työttömyysetuudessa on vuodesta 2014 alkaen ollut käytössä suojaosa. Työtön voi ansaita palkka- tai yritystuloja 300 euroa kuukaudessa tai 279 euroa 4 viikossa, ennen kuin ansiot vähentävät työttömyysetuuden määrää.

Kelan työttömyysetuuksien päivistä reilut 7 % maksettiin soviteltuna vuonna 2014. Lisäksi etuuspäivistä reilut 2 % maksettiin saajille, joiden ansiotulot jäivät suojaosan alle. Heille työttömyysetuus maksettiin ansiotuloista huolimatta täysimääräisenä.

Soviteltujen etuuksien osuus Kelan työttömyysetuuksien korvauspäivistä oli 2000-luvun alkupuolella usean vuoden ajan vajaat 8 %. Taloustaantumavuonna 2009 työttömyysetuuksien korvauspäivät lisääntyivät kaikkiaan 15 %, kun soviteltujen etuuksien korvauspäivät kasvoivat vain 7 %. Tällöin soviteltujen etuuksien osuus korvauspäivistä pieneni 7 %:iin.

Työttömyysetuuden ja tulojen yhdistäminen yleistyy

Vuonna 2012 soviteltujen etuuksien osuus Kelan korvauspäivistä kääntyi kasvuun, ja kasvu kiihtyi vuonna 2013. Vuonna 2014 soviteltujen etuuksien osuus korvauspäivistä suureni edelleen ansiotulojen suojaosan käyttöönotosta huolimatta.

Kaikkiaan Kelan työttömyysetuuspäivien määrä kasvoi 13 % vuonna 2014. Samaan aikaan Kelan korvaamat työttömyysetuuspäivät ansiotuloja saaville etuudensaajille lisääntyivät peräti 51 %. Vuonna 2014 Kelan työttömyysetuuspäivistä yli 9 % maksettiin henkilölle, joilla oli myös työtuloja.

Marraskuussa 2014 Kela maksoi soviteltua työttömyysetuutta 16 350 henkilölle.

Lähes 5 500 saajan työtulot jäivät suojaosaa pienemmäksi, joten heille maksettiin täysimääräinen etuus. Kelan työttömyysetuuksien saajista ansiotuloja oli yli
21 800:lla, mikä on yli 10 % etuuksien saajista.

Ansiopäivärahaa saavilla on ansiotuloja yleisemmin kuin Kelan työttömyysturvan asiakkailla. Marraskuussa 2014 lähes 26 000 henkilöä sai soviteltua ansiopäivärahaa,
mikä on 16 % ansiopäivärahan saajista. Vuonna 2014 soviteltua päivärahaa nautti­vien osuus kasvoi myös ansiopäivärahaa saavien joukossa.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje