Siirry sisältöön
På svenska
|
30.8.2015

Smidig service tillsammans

Utkomststödet för med sig nya utmaningar för FPA och nya former av samarbete med olika intressentgrupper.
Teksti Satu Kontiainen

Enligt lagen om utkomststöd som fastställdes i slutet av juni ska FPA och kommunerna samarbeta i större utsträckning än tidigare. Servicekedjan måste fungera friktionsfritt för den gemensamma kunden. En kund som vänt sig till kommunen för att ansöka om grundläggande utkomststöd ska hänvisas till FPA, medan ansökningar från kunder som vill ha kompletterande utkomststöd ska skickas från FPA till kommunen.

”Socialvårdslagen förutsätter redan nu att vi agerar. FPA-anställda som märker att en kund är i behov av socialvårdstjänster ska uppmuntra kunden att ansöka om socialtjänster”, berättar Heli Kauhanen, chef för projektet Utkomststöd 2017 vid FPA.

Enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte måste en kund som hänvisas till socialväsendet ha fått utkomststöd under en viss tid på grund av arbetslöshet.

”Lagstiftningen är en djungel på det här området och det krävs ännu vissa förändringar innan det är dags att överföra det grundläggande utkomststödet till FPA. Tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet håller vi på att kartlägga vilka ändringar som behöver göras.”

Nya kommunikationskanaler för effektivt samarbete

Heli Kauhanen berättar att man håller på att skapa gemensamma och klara rutiner tillsammans med kommunerna med tanke på kundbetjäningen, handledningen, samarbetet och informationsflödet i samband med utkomststödet.

Ett led i processen är kommunforumet för utkomststödet, som håller sitt nästa möte i september. Vid planeringen av överföringen kommer man också att dra nytta av kommunförsöket med Vanda stad och FPA.

Uppgifterna i kundens ansökan, eventuella andra relevanta dokument och motiveringen till kundens behov av socialt arbete kommer att skickas till kommunen via Kelmu-tjänsten. Kommunikationsmetoderna i det dagliga arbetet behöver ändå utvecklas. De bästa kanalerna för kontakterna är Lync och telefon.

”För tillfället har FPA Lync-kontakt med ca 30 kommuner och samkommuner. Nya kontakter skapas kontinuerligt. Dessutom planeras ett myndighetsnummer för utkomststödsärenden.”

FPA förbereder också möjligheten att ansöka om utkomststöd muntligt.

I samband med det förbereder FPA också möjligheten att ansöka om utkomststöd muntligt, det vill säga att kommuntjänstemannen tillsammans med kunden lämnar in ansökan till FPA per telefon.

”Än så länge måste kommunens anställda logga in i FPA:s e-tjänst med kundens bankkoder i sådana situationer. Det känns klumpigt och besvärligt.”

Betalningsförbindelser till apotek och butiker

Utkomststödet för med sig nya uppgifter för FPA, vilket också innebär utmaningar för olika slag av dataförmedling. Stödet kan betalas ut i pengar till kundens konto eller i form av en betalningsförbindelse t.ex. till matbutiker, optiker eller apotek.

Cirka 80 % av betalningsförbindelserna för utkomststöd gäller apotek. Kommunerna ger fortfarande ut betalningsförbindelserna i pappersformat.

Systemet med elektronisk betalningsförbindelse är en jättebra förbättring.

”När FPA börjar bevilja betalningsförbindelser för apotek kommer vi att göra det via elektronisk dataöverföring. Systemet används redan nu i läkemedelsersättningsärenden”, säger Heli Kauhanen.

”Systemet med elektronisk betalningsförbindelse är en jättebra förbättring. Det gör det möjligt för kunden att gå till vilket apotek som helst. Betalningsförbindelsen i pappersform var bunden till ett specifikt apotek.”

Kauhanen berättar att inte bara apoteken utan också hyresvärdarna är positivt inställda till att utkomststödet överförs till FPA.

”Vi samarbetar med hyresvärdarna i frågor som gäller utkomststöd och hyresgarantier. Också här kan vi säkert använda elektronisk dataöverföring, vilket vi redan använder med många hyresvärdar för att förmedla hyresuppgifter.”

Betalningsförbindelser ges också ofta till butiker. Därför har FPA börjat förhandla med SOK. Betalningsförbindelserna till butiker kommer enligt planerna att fortsättningsvis vara i pappersform.

”Vi undersöker prepaid-kort som ett alternativ. Betalningsförbindelserna är en kostsam helhet inom utkomststödet. Faktureringstilläggen är upp till 6–8 euro per faktura”, berättar Kauhanen.

Kunderna skulle kunna använda prepaid-kortet som ett bankkort i bankomater och butiker. Å andra sidan är det problematiskt att det för kortet inte går att göra produktspecifika begränsningar.

”Prepaid-kortet är ändå ett intressant alternativ som FPA säkert kan ha nytta av i flera sammanhang. Kortet skulle lämpa sig utmärkt för dem av våra kunder som inte har ett bankkonto.” ■

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje