Siirry sisältöön
På svenska
|
25.2.2015

”Om jag har problem, 
så nog har också FPA det!”

Pirjo Myyry, chef på FPAs kontaktcenter, bloggar.

”Om jag hade vetat det här, så inte hade det varit värt att ta emot det här jobbet”, fräser en kund, som fått meddelande från FPA om att en förmån har betalats ut till för högt belopp. För förargligt många klarnar det först i efterhand hur ett tillfälligt arbete inverkar på sociala förmåner. I glädjen över att ha fått ett jobb glömmer man att kontrollera FPA-förmånerna, eller så anser man att någon sådan kontroll inte behövs. I synnerhet om personens ekonomiska situation inte ändras i någon betydande grad.
Vår socialskyddslagstiftning härstammar i huvudsak från en tid då anställningsförhållandena var fasta. Nu är jobben allt oftare tidsbestämda och på deltid, och hur länge de fortsätter är osäkert. Arbetslöshet, familje-, studie- och alterneringsledigheter orsakar avbrott i yrkeskarriären, men samtidigt får någon annan då ett korttidsjobb.

Att arbetslivet är splittrat märks i FPA:s kundbetjäning.

Efter lågkonjunkturen på 1990-talet fördes diskussioner om hur det kan göras lättare att ta emot kortvariga arbeten genom att flitfällorna avlägsnas. Samma problem utreder man fortfarande genom att fundera över hur lönsamt och hur sporrande socialskyddet är. Å andra sidan har så här inför riksdagsvalet också diskussionen om grundinkomst och medborgarlön åter kommit i gång.
Vissa ändringar i lagstiftningen gör det lättare att jämka samman socialskyddet med sporadiska små inkomster. Från fjolåret har arbetslösa fått tjäna 300 euro i månaden utan att det har minskat på arbetslöshetsförmånen. Från ingången av 2015 har justeringen av det allmänna bostadsbidraget blivit mera flexibel.
Att arbetslivet är splittrat märks i FPA:s kundbetjäning. Rådgivningen i socialskyddsfrågor tar tid och kräver att effekterna av olika bestämmelser för ett flertal förmåner ska begrundas. I fjol begärde cirka 1 800 kunder varje dag per telefon råd för sin egen 
situation. Det var 23 % av alla telefonsamtal.

De svåraste härvorna uppkommer, när kontrollbestämmelser som finns i olika lagar står i konflikt med varandra.

När en kund meddelar FPA att den egna livssituationen har förändrats kontrolleras kundens sociala förmåner. Om frågan behöver undersökas på förhand får kunden en tid för telefondiskussion eller för besök på byrån. De svåraste socialskyddshärvorna uppkommer, när kontrollbestämmelser som finns i olika lagar står i konflikt med varandra. När en förmån krävs tillbaka kan det trassla till familjens ekonomi för lång tid framöver. Kontroller som görs för sent leder till onödigt arbete också på FPA, och därför är det till fördel för alla om sådana kan undvikas.
De som befinner sig mitt uppe i utkomstsvårigheter har inte alltid resurser att sköta sina ärenden med myndigheterna. Kanske bördan att komma ihåg och att sköta om i sådana situationer kunde läggas på myndighetens axlar? En ung person uttryckte träffande sin önskan om samspel och delaktighet i behandlingen av det egna ärendet så här: ”Om jag har problem, så nog har då också myndigheterna problem.”
FPA har i sin betjäning vidtagit mått och steg för att minska på kundernas bördor. Om FPA märker att någon förmån behöver granskas tar FPA kontakt med kunden. Det kommer ett kontrollsamtal från FPA till exempel i sådana fall då FPA via befolkningsregistret har fått veta att ett barn har fötts. Myndigheternas gemensamma databanker och register underlättar kontrollerna. Vi eftersträvar inget sådant övervakningssamhälle som Orwell beskriver utan en ansvarsfull gemensam användning av information för kundernas bästa.

 

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje