Siirry sisältöön
Tutkittua tietoa
|
6.5.2020

Isä saa pari kymppiä enemmän vanhempain­päivärahoina kuin äiti

Vuonna 2019 Kela maksoi perhe-etuuksia yhteensä 2,8 mrd. euroa. Tästä lapsilisien osuus oli suurin, 1,4 mrd. euroa. Määrät olivat lähes samat kuin edellisenä vuonna.
Teksti Johanna Koskinen, Kela | Kuvat Outi Rinne, Otavamedia OMA

Vanhempainpäivärahoja eli äitiysrahaa, isyysrahaa ja vanhempainrahaa, sai vuoden 2019 aikana yhteensä 80 067 äitiä ja 58 409 isää. Sekä isien että äitien määrä väheni edellisvuodesta.

Vanhempainpäivärahoista noin 89 % maksettiin äideille. Isille maksettujen vanhempainrahapäivien osuus kasvoi vain vähän: 10,2 %:sta 10,8 %:iin.

Vuonna 2019 äitiysavustuksen sai 44 339 perhettä, mikä on 1,9 % vähemmän kuin edellisvuonna. Yhteensä äitiysavustuksia haettiin 45 515 kappaletta, joista 64 % äitiyspakkauksena.

Kuvio 1: Vanhempainpäivärahoja maksettiin 885,6 miljoonaa, lastenhoidon tukia yhteensä 364,9 miljoonaa, äitiysavustusta ja adoptiotukea yhteensä 9,8 miljoonaa euroa ja elatustukia 208,6 miljoonaa euroa.

Päivärahat palkansaajille

Suurin osa äitien päivärahoista maksettiin 30–34-vuotiaille. Isien päivärahoista suurin osa maksettiin 30–34-vuotiaille ja 35–39-vuotiaille.

Isille maksetettiin päivärahaa keskimäärin 83 euroa

Keskimääräinen äideille maksettu päiväkorvaus oli 64,93 euroa, isille maksettu 82,96 euroa. Ammatissa toimineista äideistä oli palkansaajia 94 % ja yrittäjiä 6 %. Ammatissa toimineista isistä oli palkansaajia 93 % ja yrittäjiä 7 %.

Vuonna 2019 isyysrahaa

  • sai yhteensä 57 880 isää ja keskimäärin 22 isyysrahapäivälle
  • äitiys- ja vanhempainrahakauden aikana isyysrahaa sai 36 544 isää ja vanhempainrahakauden jälkeen 26 640 isää
  • äidin ollessa äitiys- tai vanhempainvapaalla isät pitivät keskimäärin 15 isyysrahapäivää
  • vanhempainrahakauden jälkeen isyysrahapäiviä korvattiin keskimäärin 27.

Vanhempainvapaa alkaa äitiysvapaan jälkeen

Vaikka vanhempainvapaa on tarkoitettu molemmille vanhemmille, sen pitää yleensä äiti. Vuonna 2019 isille korvattiin 2 % kaikista vanhempainrahapäivistä. Vanhempainrahaa sai 65 487 äitiä ja 2 685 isää.

Osittaista vanhempainpäivärahaa ei juurikaan käytetä

Vanhemmat voivat myös tehdä osa-aikatyötä ja hoitaa lasta vuorotellen, jolloin heillä on samanaikaisesti oikeus osittaiseen vanhempainrahaan. Vuonna 2019 osittaista vanhempainrahaa sai vain 184 vanhempaa.

Myös kotihoidon tukea saa useimmiten äiti

Kotihoidon tukea maksettiin vuoden 2019 aikana 89 662 henkilölle yhteensä 121 126 lapsesta. Saajien määrä väheni 6,4 % edellisvuodesta. Kotihoidon tuen saajista 7,5 % oli miehiä.

Vuoden lopussa tuen piirissä oli 41 % niistä lapsista, joiden ikä oli 9 kuukaudesta 2 vuoteen. Maakunnittain tarkasteltuna kotihoidon tuella hoidettujen lasten osuus vaihteli välillä 33–48 %. Osuus oli pienin Lapissa ja suurin Keski-Pohjanmaalla.

Kotihoidon tuen piirissä oli 41 % siihen oikeutetuista

Vuonna 2019 yksityisen hoidon tuen saajia oli 16 157 ja tukea maksettiin 20 327 lapsesta. Saajien määrä on vähentynyt muutaman viime vuoden aikana. Osa kunnista tukee perheitä yksityisen hoidon tuen sijasta palvelusetelillä, jonka piirissä olleet lapset eivät näy Kelan tilastoissa.

Vuonna 2019 osittaisen hoitorahan saajia oli 16 022, joista 9,1 % oli miehiä. Tukea maksettiin vuoden lopussa 9 206 koululaisesta, mikä on 7,4 % lapsista, jotka ovat 7–8-vuotiaita.

Joustavaa hoitorahaa maksettiin vuoden aikana 18 787 vanhemmalle. Saajien määrä kasvoi hieman edellisvuodesta. Miesten osuus tuen saajista oli 10,4 %. Vuoden lopussa joustavaa hoitorahaa maksettiin 8 871 lapsesta, mikä on 8 % niistä lapsista, joiden ikä oli 9 kuukaudesta 2 vuoteen.

Yksinhuoltajakorotus joka viidenteen perheeseen

Lapsilisää sai vuoden 2019 joulukuussa 541 065 perhettä. Näissä perheissä oli lapsia yhteensä 985 832, mikä on 18 % väestöstä.

44 %:ssa perheistä oli yksi lapsi.

Lapsilisää saaneista perheistä 44 % oli yksilapsisia, vähintään neljä lasta oli 5 %:ssa perheistä.

Yksinhuoltajakorotuksen saaneita perheitä oli viime vuoden joulukuussa 106 066, mikä on 20 % kaikista lapsilisää saaneista perheistä. Lapsia, joista maksettiin yksinhuoltajakorotus, oli 171 395. Maakunnittain tarkasteltuna yksinhuoltajakorotuksen saaneita perheitä oli eniten Kymenlaaksossa (23 %) ja vähiten Pohjanmaalla (13 %).

Lähteenä on käytetty tuoretta Kelan lapsiperhe-etuustilastoa, toim. Siru Keskinen

Lue lisää:

Lapsiperhe-etuustilasto

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje