Siirry sisältöön
Kehittyvä sosiaaliturva
|
17.11.2015

Eteläiseen alueeseen kuuluu kielien kirjo

Kelan organisaatio uudistuu 2016. Nyt esittäytyvät Eteläinen vakuutuspiiri sekä Eteläinen asiakaspalveluyksikkö ja Pääkaupunkiseudun asiakaspalveluyksikkö.
Teksti Hanna Moilanen | Kuvat Nana Uitto

Kuvassa Matti Kujala, Antti Jussila ja Arto Maja.

Kun hallinnon uudistus etenee, tulevilla johtajilla on vireillä sata erilaista asiaa, jotka pitäisi saada työstettyä eteenpäin.

”Samaan aikaan täytyy tehdä päätöksiä uusittavien skannereiden tarpeesta ja pohtia isoja strategisia valintoja”, Eteläisen vakuutuspiirin tuleva johtaja Antti Jussila kertoo.

Kelan organisaatiouudistuksessa muodostettavien uusien vakuutuspiirien johtajat ja asiakaspalveluyksiköiden päälliköt tekevät tiivistä yhteistyötä tasavertaisina työpareina.

Eteläisen alueen erikoisuus on se, että saman vakuutuspiirin alueella on kaksi erillistä asiakaspalveluyksikköä. Eteläisen asiakaspalveluyksikön päällikkönä aloittaa Arto Maja ja Pääkaupunkiseudun asiakaspalveluyksikön vetäjänä Matti Kujala.

Kolmikko tuntee toisensa jo useamman vuoden takaa. Varsinkin Matti Kujala ja Arto Maja ovat kulkeneet Kela-urallaan samanlaisten vaiheiden kautta toimistotyöstä esimiestehtäviin ja siitä nykyisten vakuutuspiirien johtoon. Se luo hyvän pohjan myös tulevalle yhteistyölle.

”Näen tulevat hallinnon muutokset vain yhtenä osana Kelan laajempaa uudistumista, jossa on kehitetty palvelukanavia ja tietojärjestelmiä. Suhtaudun luottavaisesti uudistukseen ja siihen, että pääsemme lähemmäs yksiportaisuutta verrattuna aiempaan kolmiportaiseen hallintomalliin”, Arto Maja tiivistää.

Ratkaisutyön ja asiakaspalvelun erillisyys on tuttua

Pääkaupunkiseudulla asiakaspalvelutyössä olevat eivät ole tehneet etuusratkaisutyötä enää vuosiin. Heidän näkökulmastaan etuuksien ratkaisun ja asiakaspalvelun erottaminen omiin organisaatioihinsa ei ole niin suuri muutos kuin monilla muilla alueilla. Haasteita riittää silti.

”Pääkaupunkiseutu on hyvin erilainen muuhun Suomeen verrattuna. Maahanmuuttajien määrä on täällä suuri ja joissain kaupunginosissa hyvinkin merkittävä. Se edellyttää tulkkipalvelujen käyttämistä ja eri kieliä osaavaa henkilökuntaa”, Matti Kujala kertoo.

Uudenlaisen toiminnan onnistumiseen luotetaan.
”Muutoksen vuoksi ei lähdetä muuttamaan mitään, vaan pidetään kiinni hyväksi koetusta.”

Kelan organisaatio uudistuu vuoden 2016 alusta alkaen. Vakuutuspiirien määrä vähenee viiteen. Samalla uudistetaan ratkaisutoiminnan ja asiakaspalvelun hallinnollisia rakenteita. Tavoitteena on, että organisaatiouudistus näkyy asiakkaille jopa aiempaa parempina ja yhdenmukaisina palveluina.

Uusien vakuutuspiirien johtajat ja asiakaspalveluyksiköiden päälliköt tekevät tiivistä yhteistyötä tasavertaisina työpareina.

Eteläinen vakuutuspiiri sekä Eteläisen ja Pääkaupunkiseudun asiakaspalveluyksiköt

  • Kuntia alueella: 53
  • Etuuksia ratkaisevan henkilöstön määrä: n. 1300
  • Vakuutettujen määrä: n. 2.1 miljoonaa Arvio ratkaisumääristä vuodessa: hieman alle 10 miljoonaa Etuusmenot vuodessa: n. 5 miljardia euroa
  • Erityisyksiköt ja muu erityisosaaminen: valtakunnalliset erityisyksiköt Kansainvälisten asioiden keskus ja Työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisukeskus
  • Asiakaspalvelua antavien toimistojen määrä: 29
  • Yhteispalvelupisteiden määrä: 10
  • Asiakaspalveluhenkilöstön määrä: n. 220
  • Arvio asiakaskontaktien määrästä vuodessa: n. 320 000

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje