Siirry sisältöön
|
8.3.2017

V_SV0117_paattajahaastattelu1_640x394


Anne Berner

Nykyhallitus on liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin johdolla ottanut digitaalisuudessa suuremman loikan kuin yksikään edeltäjänsä. Berner on edennyt oman ministeriönsä digitaalisissa hankkeissa niin vauhdikkaasti, että rapatessa on välillä roiskunut. Uudenlaisia toimintamalleja on kommentoitu julkisessa keskustelussa vilkkaasti.

Digitaalisuuden edistäminen kuuluu Bernerin vastuualueeseen. Hallitus aikoo muun muassa digitalisoida palveluja, luoda erilaisia kokeilualustoja digitaaliselle liiketoiminnalle ja purkaa digitaalisuutta rajoittavaa sääntelyä. Bernerin tehtävänä on viedä eteenpäin hallituksen kärkihanketta.

Berner muistuttaa, että digitaalisuus tulee muuttamaan elämäämme paljon enemmän kuin nyt uskotaan.

Berner muistuttaa, että digitaalisuus tulee muuttamaan elämäämme paljon enemmän kuin nyt uskotaan.

”Näemme parinkymmenen tulevan vuoden aikana valtavan muutoksen ihmisten arjessa. Käytämme tulevaisuudessa pääasiassa mobiilipohjaisia sovelluksia. Autonomiset robotit ohjaavat liikennevälineitä, joilla liikumme paikasta toiseen. Ruokaketjumme muuttuu, kun ruuan ostaminen ja kuljettaminen automatisoituvat. Lääketieteessä käytetään robotteja, kuvantamisvälineitä ja etäkirurgiaa”, hän kertoo.

Bernerin oma ministeriö valmistelee nyt liikennekaariuudistusta. Sen tavoitteena on liikennemarkkinan sääntelyn muuttaminen siten, että se edistää uusien palvelujen ja yritystoiminnan syntymistä muun muassa digitalisaation ja teknologian keinoin.

Uuden luominen tuottaa tuskaa

Berner on jo yrittäjänä rohkeasti hyödyntänyt digitaalisuuden mahdollisuuksia. Hän työskenteli vuoteen 2012 asti Vallila Interiorin toimitusjohtajana ja hankki sisustus- ja tekstiilialan designyritykseensä muun muassa digitaaliset painokoneet.

Berner on jo yrittäjänä rohkeasti hyödyntänyt digitaalisuuden mahdollisuuksia.

Berner muistuttaa, että uuden luominen vaatii aina epävarmuuden sietämistä – myös yhteiskunnan tasolla.

”Aina kun kokeillaan uusia teknologioita, pitää olla valmis kestämään uuden oppimisen tuskaa. Se tarkoittaa rohkeaa kokeilemista ja epäonnistumisista selviämistä. Olen itse luonteeltani utelias ja olen aina halunnut kokeilla kaikkea uutta”, hän kuvailee.

Berner on vaikuttanut monilla elämänaloilla. Hän on ollut jäsenenä useiden yhtiöiden hallituksissa ja toiminut muun muassa Perheyritysten liiton puheenjohtajana. Nykyisin hän on perheyrityksensä hallituksen puheenjohtaja ja pääomistaja. Vuonna 2015 hän nousi kansanedustajaksi sitoutumattomana keskustan ehdokkaana.

Anne Berner

Anne Berner ei pelkää tarttua virtuaalilaseihin. ”Olen luonteeltani ­utelias ja olen aina halunnut kokeilla kaikkea uutta.”

Tarvitaanko enää ihmistä?

Digitalisaatiosta puhuttaessa pelätään usein ihmisen vaikutusvallan vähenevän teknologioiden tieltä. Bernerin mukaan ihmisten merkitys korostuu tulevaisuuden yhteiskunnassa, jossa monet julkiset ja yksityiset palvelut tuotetaan verkossa.

Sähköisen palvelun yleistyminen jättää Bernerin mukaan enemmän aikaa ihmisten väliselle kanssakäymiselle. Ne ihmiset saavat enemmän henkilökohtaista palvelua, jotka sitä tarvitsevat tai haluavat.

Digitalisaation aiheuttama työn murros on jo vienyt perinteisiä työpaikkoja.

Digitalisaatiolla on toki myös kääntöpuolensa. Digitalisaation aiheuttama työn murros on jo vienyt perinteisiä työpaikkoja. Uudenlaisia työpaikkoja tulee markkinoille vasta vähitellen.

Työn murros jatkuu ministerin mukaan edelleen. Siihen pitää hänen mielestään valmistautua tukemalla muutoksen keskelle joutuneita esimerkiksi työllistymiseen kannustavalla työttömyysturvalla.

Tulevaisuudessa työtä on tarjolla yhä enemmän nimenomaan palvelun alalla.

”Ihmisen tehtäväksi tulee ensisijaisesti palvella toista ihmistä”, Berner kiteyttää.

”Ihmisen tehtäväksi tulee ensisijaisesti palvella toista ihmistä.”

Hän arvioi, että tuleva työn murros on paljon nyt näkyvää muutosta suurempi.

”Työn ja vapaa-ajan käsitteet muuttuvat ja rajat alkavat häilyä. Työn riippuvuus fyysisestä paikasta vähenee vielä nykyisestä”, hän kuvailee.

Kuka omistaa tiedon?

Berner kaipaa suomalaiselta yhteiskunnalta rohkeutta digitalisaation kehittämisessä. Se tarkoittaa ministerin mukaan sitä, että rajoittavaa sääntelyä on uskallettava purkaa.

Rajoittavaa sääntelyä on uskallettava purkaa.

”Joudumme pian ratkaisemaan olennaisia eettisiä ja moraalisia kysymyksiä. Sekä vakuuttaminen että vastuukysymykset joudutaan miettimään uusiksi”, Berner kiteyttää.

”Joudumme pian ratkaisemaan olennaisia eettisiä ja moraalisia kysymyksiä.”

Yritystoiminnassa tämä tarkoittaa esimerkiksi code of conductin eli eettisten toimintatapojen uudistamista. Julkisessa hallinnossa ja päätöksenteossa pelisäännöt on niin ikään määriteltävä uudestaan. EU-tasolla mietitään parhaillaan, miten vastuu jakautuu robotisoidussa liikenteessä.

Yksi tärkeistä kysymyksistä on tiedon hallinta ja käyttö.

”Joudumme vastaamaan esimerkiksi siihen, miten tietoa saadaan käyttää ja kuka sen omistaa ja milloin. Jos esimerkiksi käännyn autollani Eteläesplanadilta kohti Pasilaa, tieto ajoneuvoni liikkeistä on vain hetken relevanttia. Vaikka tieto on tarpeellista vain sillä hetkellä, on syytä miettiä, kuka sen tiedon omistaa ja mihin sitä saa käyttää?” ministeri kuvailee ongelmanasettelua.

”Joudumme esimerkiksi liikenteessä puntaroimaan, kumpi on tärkeämpi asia, yksilön tietosuoja vai ympäristön turvallisuus”, hän jatkaa.

Samanlaista keskustelua joudutaan Bernerin mukaan käymään sosiaali- ja terveydenhuollossa, koulutukseen ja ammatinharjoittamiseen liittyviä tietoja säilytettäessä ja asumisen rekisteröinnissä.

Sääntelyä vai ei?

Digitalisaatio ei Bernerin mukaan etene toivotulla tavalla ilman sääntelyn muutoksia.

”Meidän teknologinen valmiutemme on Suomessa erinomainen ja olemme hyviä teknologioiden kehittämisessä. Teknologioiden hyödyntämisessä, innovaatioiden toimeenpanossa ja optimoinnissa jäämme sen sijaan kansainvälisesti jälkeen monista eurooppalaisista valtioista”, ministeri arvioi.

Myös julkisen sektorin pitää uudistua ja kyetä käyttämään innovaatioita hyödyksi. Sääntelyn purkamisessa tai pystyttämisessä on ministerin mukaan syytä miettiä myös sitä, ettei uudesta sääntelystä tule kehityksen este.

Myös julkisen sektorin pitää uudistua ja kyetä käyttämään innovaatioita hyödyksi.

”Onko meidän syytä ennakoida ongelmia ja kysymyksiä vai kokeilla rohkeasti ja antaa mahdollisuus yrittää?” Berner kysyy.

”Internetistä tuli erinomainen alusta menestyvälle yritystoiminnalle, koska internetiä ei liikaa säännelty. Sen päälle voitiin innovoida erilaisia palveluja. Näin ei todennäköisesti olisi käynyt, jos sääntely olisi ollut tiukempaa ja se olisi aloitettu heti. Teknologioiden kehittyessä on paljon hälinää ja hypeä, ja meidän pitää pystyä erottamaan oleellinen epäoleellisesta. Siksi sanoisin, että maltti on valttia”, hän jatkaa.

”Internetistä tuli erinomainen alusta menestyvälle yritystoiminnalle, koska internetiä ei liikaa säännelty.”

Perheyrityksen johtoon 25-vuotiaana

Anne Berner on jo ennen ministeriaikaansa osallistunut yhteiskunnallisiin hankkeisiin. Vuonna 2012 hän ryhtyi puheenjohtajana vetämään Uusi Lastensairaala 2017 -hanketta, jonka tavoitteena oli kerätä 30 milj. euroa uuden lastensairaalan rahoitukseen.

Tavoite ylittyi reilusti. Uusi lastensairaala valmistuu vuoteen 2018 mennessä. Lastensairaala on Bernerille läheinen asia, sillä hänen esikoistaan hoidettiin huonokuntoiseksi käyneessä Lastensairaalan rakennuksessa useaan otteeseen.

Berner kasvoi vastuunkantajaksi jo nuorena, kun hänen äitinsä sairastui vakavasti. Annesta tuli nuorempien sisarusten tuki, ja hän otti vastuun perheen arjen pyörittämisestä.

Berner kuvailee, että vastuun ottaminen on hänelle sekä luontaista että opittua. Hän nousi Vallila Interiorin johtoon vain 25-vuotiaana.

Berner kuvailee, että vastuun ottaminen on hänelle sekä luontaista että opittua.

”Olen iloinen, että isäni ja isoisäni luottivat minuun ja uskalsivat antaa minulle vastuun perheyrityksen johtamisesta. Tietenkin se tarkoittaa, että olin jo osoittautunut luottamuksen arvoiseksi. Suhtaudun vastuullisesti ja intohimoisesti kaikkeen, mihin tartun”, hän kuvailee.

Uskaliaita päätöksiä

Berner toivoo, että hänet muistettaisiin tulevaisuudessa siitä, että hän on nyt uskaltanut tehdä rohkeita ja kauaskantoisia päätöksiä. Tuorein päätös on esitys nykyisen laajakaistatukilain muuttamisesta.

Lakimuutoksen tavoitteena on edistää tuettujen laajakaistaverkkojen rakentamista lisäämällä hankkeelle maksettavaa julkista tukea. Yhä useampi laajakaistahanke saa lisätukia muun muassa takauksin ja edullisin lainoin.

Valokuituyhteyksiä tarvitaan vielä etenkin toimintavarmuutta ja huippunopeutta vaativiin palveluihin, vaikka Suomi onkin mobiiliyhteyksien kehittämisen edelläkävijä. Valokaapelia tarvitaan myös mobiiliyhteyksien rakentamiseen.

Sipilän hallituksessa Bernerin vastuulla on ollut monien normien purkaminen, kuten kaupan aukioloaikojen vapauttaminen sääntelystä. Moni Bernerin vetämistä hankkeista on vaatinut näkyvää vastuunkantoa.

Sipilän hallituksessa Bernerin vastuulla on ollut monien normien purkaminen.

”Vastuullisuus näkyy aina siinä, miten asennoidut asioihin, miten kohtaat muita ihmisiä ja miten kohtaat itsesi, eli kuinka rehellinen olet itsellesi. Lähes kaikkiin asioihin voi itse vaikuttaa ja kaikki teot ovat omia valintoja. Pitää kyetä kantamaan myös niiden seuraukset”, Berner sanoo.

Poliittinen rooli on oma valinta

Ministerinä Berner on halunnut tehdä nopeita ratkaisuja. Digitaalisuuteen liittyvien yhteiskunnallisten rakenteiden ja säädösten uudistaminen ei ole kaikkia miellyttänyt, eikä poliittinen järjestelmä ehkä ole kaikilta osin ollut valmis uudistusten vauhtiin. Berner on saanut osakseen tiukkaakin arvostelua.

Ministeristä aistii, että ajoittain on ollut raskasta. Hän ei kuitenkaan ole halunnut luovuttaa. Bernerille se tarkoittaa sitä, että hän jatkaa työtään niin kauan kuin hän kokee voivansa vaikuttaa asioihin.

”Politiikassa oleminen on oma valinta”, hän painottaa.

Anne Berner

Anne Berner, 53
  • liikenne- ja viestintäministeri
  • keskustan kansanedustaja
  • kauppatieteiden maisteri
  • Uusi Lastensairaala 2017 -tukiyhdistyksen puheenjohtaja
  • Vallila Interiorin hallituksen puheenjohtaja

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje