Siirry sisältöön
|
30.6.2017

Perhevapaakorvaus


Perhevapaakorvaus on Kelan uusin etuus työnantajalle. Se korvaa osan niistä kuluista, joita työnantajalle syntyy, kun naispuolinen työntekijä jää palkalliselle äitiysvapaalle tai adoptioäiti palkalliselle vanhempainvapaalle.  Perhevapaakorvaus on 2 500 euroa.

Perhevapaakorvaus tuntuu naisvaltaisilla aloilla

Perhevapaakorvauksen tavoitteena on edistää naisten tasa-arvoa työmarkkinoilla ja vähentää erityisesti naisvaltaisten alojen kustannustaakkaa. Työpaikoilla, joissa on paljon tuoreita äitejä, korvaus voi muodostua tuntuvaksi.

Perhevapaakorvausta on haettu vielä hiljakseen

Kela odottaa saavansa työnantajilta vuodessa noin 30 000 perhevapaakorvaushakemusta. Työnantajat ovat aiempina vuosina hakeneet saman verran lomakustannuskorvausta. Hakemusten määrä saattaa kasvaa, kun tietoisuus työnantajan etuuksista paranee.

Perhevapaakorvaus saattaa omalta osaltaan lisätä myös lomakustannuskorvauksen hakemista, koska molempien hakuaika on sama eli 6 kuukautta vanhempainpäivärahakauden päättymisestä. Työnantaja voi kuitenkin halutessaan hakea perhevapaakorvausta heti, kun päivärahakaudella on maksettu palkkaa kuukauden ajalta.

”Hakemusta ei kannata toimittaa etukäteen, koska voimme ratkaista sen vasta, kun vanhempainpäivärahan maksu alkaa ja kuukauden palkallinen aika on kulunut”, toteaa suunnittelija Heidi Johansson Kelasta.

Ensimmäisiä perhevapaakorvauksia pystyi hakemaan toukokuussa. Silloin Kela sai muutamia satoja hakemuksia.

Perhevapaakorvauksen ehtona on, että ensimmäinen maksettu äitiysrahapäivä tai adoptioäidin vanhempainrahapäivä on ollut 1.4.2017 tai sen jälkeen ja että työnantaja on velvollinen maksamaan äitiys- tai vanhempainvapaan perusteella palkkaa vähintään yhdeltä kuukaudelta. Lisäksi työntekijällä täytyy olla vähintään vuoden kestävä työsopimus ja työsuhteen on täytynyt kestää vähintään 3 kuukautta ennen päivärahakauden alkua.

”Vaadittu vuoden työsuhde voi koostua myös määräaikaisista työsuhteista, jos ne jatkuvat yhtäjaksoisesti vuoden. Välissä ei saa olla päivänkään katkosta”, Heidi Johansson täsmentää.

Perhevapaakorvaus

kela.fi/perhevapaakorvaus

Näin haet perhevapaakorvausta työnantajalle (ohje Kelan työnantajan asiointipalveluun, Slideshare)

8 faktaa perhevapaakorvauksesta (video, Facebook)

 

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje