Siirry sisältöön
|
9.5.2016

SV_Totu_Kuntafoorumi


Kelan etuusohjeet ovat lakitekstistä jalostettuja toimintaohjeita, jotka toimivat Kelan ratkaisutyön ja asiakkaiden neuvonnan perustana. Jokaisella Kelan etuudella on oma ohjeensa, ja lisäksi ohjeita on tehty etuuksille yhteisistä asioista, muun muassa muutoksenhausta ja takaisinperinnästä.

Ohjeet ovat Kelan etuuskäsittelijän merkittävin tuki ratkaisujen teossa. Ohjeet helpottavat ratkaisujen tekemistä ja varmistavat asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun. Vaikeimmat asiat hoidetaan neuvontapalvelun avulla, jota käsittelijä saa ratkaisukeskuksen asiantuntijalta tai Kelan Etuuspalvelujen lakiyksiköstä.

Asiakkaille tehtävien päätösten lisäksi etuusohjeet vaikuttavat Kelan palveluun eri kanavissa toimistoista puhelinpalveluun ja verkkoasiointiin saakka. Etuusohjeita käytetään myös muun muassa Kelan koulutuksissa.

Vaikka etuusohjeet on ensisijaisesti tarkoitettu Kelan sisäiseen käyttöön, kuka tahansa voi tutustua niihin muun muassa Kelan verkkosivuilla.

Kelan ohjetta odotetaan

Etuusohjeiden lista saa tänä vuonna täydennystä perustoimeentulotuen etuusohjeista. Ohjeita valmistellaan parhaillaan. Työn pohjana on toimeentulotukilaki ja hallituksen esitys uudeksi toimeentulotukilaiksi sekä STM:n nykyinen opas toimeentulotukilain soveltajalle. Myös oikeuskäytäntöä ja kuntien omia etuusohjeita on hyödynnetty ohjeen valmistelussa.

”Kelan ohjetta odotetaan mielenkiinnolla. Etuusohje määrittelee pitkälti sen, millaiseksi perustoimeentulotuki muotoutuu Kelan toimeenpanemana”, kertoo osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Ståhl. Hän vastaa ohjeen valmistelusta Kelassa.

”Ensi vuoden alusta Kelan etuusohje korvaa perustoimeentulotuen ratkaisukäytännössä kuntien ohjeet.”

Ensimmäinen versio Kelan ohjeesta saatiin kansiin alkukeväästä, jolloin se lähetettiin kommentoitavaksi STM:öön, Kuntaliittoon ja osalle kuntia. Ohjetta käydään läpi myös eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen kanssa.

SV_Totu_Kuntafoorumi_StahlTomi

Toimeentulotuen kuntafoorumi oli erinomainen paikka käsitellä ohjeluonnosta, Kelan osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Ståhl sanoo.

 

Yhteistyöllä paras lopputulos

Perinteisen kirjallisen lausuntokierroksen sijaan toimeentulotuen ohjeen valmistelussa valittiin toimintamalli, jossa ohjeluonnosta työstetään vuorovaikutteisessa työpajassa yhdessä toimeentulotuen parhaiden asiantuntijoiden kanssa ennen lopullista lausuntokierrosta.

”Kunnilla on pitkä kokemus toimeentulotuen hoitamisesta ja heidän näkemyksensä ovat erittäin tärkeitä. Toimeentulotuen kuntafoorumi oli erinomainen paikka käsitellä ohjeluonnosta”, Tomi Ståhl sanoo.

Toimeentulotuen kuntafoorumi perustettiin syksyllä 2014 perustoimeentulotuen Kela-siirron suunnittelun ja valmistelun tueksi. Foorumiin kuuluu edustajia 12 kunnasta tai kuntayhtymästä, Kelasta, Kuntaliitosta, STM:stä sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. Foorumi on kokoontunut 3–4 kertaa vuodessa käsittelemään valmistelussa kulloinkin ajankohtaisia asioita.

Huhtikuun foorumiin oli kutsuttu mukaan myös asiakkaiden edustajia ensimmäistä kertaa. Etuusohjeen luonnos ja siihen liittyvät ennakkotehtävät oli toimitettu osallistujille tutustuttavaksi hyvissä ajoin etukäteen.

Foorumi jaettiin viiteen ryhmään, jotka perehtyivät ohjeeseen eri näkökulmista. Ryhmätöiden tavoitteena oli tarkastella, vastaako Kelan ohje kunnan ohjetta. Miltä osin ohjeet poikkeavat ja miksi? Mitä Kelan ohjeeseen pitäisi erityisesti lisätä?

Rakentava tahtotila

Ohje sai kuntafoorumissa hyvän vastaanoton. Yhtä mieltä oltiin siitä, että Kela tulee hoitamaan perustoimeentulotukea nykyistä yhdenmukaisemmin ja tehokkaammin.

”Foorumilla on rakentava tahtotila. Yhteinen tavoitteemme on lain tarkoittamalla tavalla huomioida asiakkaiden yksilölliset olosuhteet tulevaisuudessakin”, Tomi Ståhl kertoo.

Foorumi keskusteli paljon siitä, kuinka tarkalle tasolle ohje on tarkoituksenmukaista viedä.

Haastavina kohtina käsiteltiin muun muassa kiireellisiä hakemuksia, takautuvia tilanteita sekä tiedon sujuvaa kulkua Kelan ja kunnan välillä.

”Kaikkiin tilanteisiin on mahdotonta vastata, koska muuten ohjeesta tulee liian sekava ja hankala käyttää. Vuodessa tehdään noin 1,5 miljoonaa ratkaisua. Yleisimmän tilanteen on erotuttava ohjeessa.”

Haastavina kohtina käsiteltiin muun muassa kiireellisiä hakemuksia, takautuvia tilanteita sekä tiedon sujuvaa kulkua Kelan ja kunnan välillä. Keskustelua syntyi myös siitä, mitä hakemuksia siirretään Kelasta kuntaan sekä miten varmistetaan hallittu siirtymävaihe.

”Foorumista saatiin arvokasta antia ohjeluonnoksen jatkotyöstämiseen. Tavoitteena on, että ohje on valmiina syksyllä”, Ståhl sanoo.

Jatkotyöstämisessä huomioidaan myös kevään aikana saatava uusi hallituksen esitys toimeentulotukilaista. Siinä täsmennetään muutamia seikkoja esimerkiksi tietojen luovuttamisesta.

”Tärkeää on myös turvata laissa se, että Kela voi alkaa ottaa vastaan hakemuksia jo joulukuun 2016 puolella. Muuten Kela saisi hoidettavakseen 150 000 toimeentulotukiasiakasta tammikuun ensimmäisellä viikolla.”

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje