Siirry sisältöön
Kehittyvä sosiaaliturva
|
25.5.2015

Kelan ovesta on helppo astua

Moni vantaalainen on jo tottunut jättämään toimeentulotukihakemukseen Kelaan. Erityistä kiitosta saa palvelun tavoitettavuus.
Teksti Satu Kontiainen | Kuvat Nana Uitto

Vantaalla Kelan toimistoihin tulee nykyään päivittäin toimeentulotukihakemuksia. Kelan palveluneuvoja avaa yhteyden Vantaan asiakastietojärjestelmään ja kirjaa hakemuksen tiedot sinne. Hän vie hakemuksen tulolaskelmaan myös asiakkaan Kelasta saamat etuudet. Samalla hän tarkistaa ja tarvittaessa kiirehtii Kelan etuuksien käsittelyä.

Kelaan tulleet toimeentulotukihakemukset ja niiden liitteet toimitetaan kaupungille ratkaisemista varten. Sosiaalitoimen etuuskäsittelijä lisää hakemukseen menot, ja laskelma on valmis.

”Palveluyhteistyön tavoitteena on sujuvoittaa toimeentulotuen hakemista. Asiakkaalle riittää, että hän asioi yhdessä paikassa ja toimittaa paperit kertaalleen”, kertoo Kelan Vantaan–Porvoon vakuutuspiirin johtaja Anita Vohlonen.

”Toimeentulotukihakemukseen tarvitaan ratkaisu seitsemässä päivässä, ja nopeus on valttia.”

Kelan etuudet ja toimeentulotuki kulkevat käsi kädessä. Valtaosa toimeentulotuen asiakkaista saa jotain Kelan etuutta: esimerkiksi noin 70 % heistä saa asumistukea ja 40 % työttömyysturvaa.

Kelan tuet ovat toimeentulotukeen nähden ensisijaisia. Palveluyhteistyöllä pyritään myös välttämään se, että asiakas joutuisi hakemaan toimeentulotukea vain odottaessaan päätöstä Kelan tuista.

Jopa 800 asiakasta kuukaudessa

Vantaan kaupungin ja Kelan palveluyhteistyö on osa valtioneuvoston kuntakokeilua.

”Kokemukset ovat olleet rohkaisevia. Asiakkaat ovat löytäneet palvelun hyvin”, Anita Vohlonen kertoo.

Kuukausittain jo noin 600–800 asiakasta hoitaa toimeentulotukiasioita Kelan Vantaan toimistoissa. Heistä noin 400–500 jättää toimistoon hakemuksen. Loput käyvät kysymässä hakemuksen tilaa tai toimeentulotukeen liittyviä yleisiä asioita.

”Kokemukset ovat olleet rohkaisevia. Asiakkaat ovat löytäneet palvelun hyvin.”

Vantaan kaupunki ja Kela ovat olleet tyytyväisiä kokeilun tuloksiin. Vahva yhteistyö on tiivistynyt entisestään.

Kokeilua ohjaa ryhmä, johon kuuluu jäseniä Kelasta, kaupungin johdosta ja sosiaalitoimesta.

”Kokoonnumme säännöllisesti. Lyncin avulla järjestyvät myös nopeat palaverit. Arjen työssä auttaa se, että voimme soittaa puolin ja toisin, kun kysyttävää tulee. Tunnemme toisemme tosi hyvin.”

Kela on saavutettavissa

Asiakkailta on tullut myönteistä palautetta erityisesti siitä, että Kela on tavoitettavissa.

”Kelan toimistot Vantaalla ovat auki joka arkipäivä”, Anita Vohlonen sanoo.

Kelan palvelulla on tärkeä merkitys varsinkin Hakunilan alueella, josta suljettiin hiljattain kaupungin sosiaaliasema. Asiakkaat tulevat nyt Kelaan hoitamaan toimeentulotukeen liittyviä asioitaan.

”Asiakas voi astua ovesta toimeentulotukiasia edellä, mutta kartoitamme samalla hänen kokonaistilanteensa – ovatko ensisijaiset etuudet kunnossa”, kertoo asiakassihteeri Marja Nikula.

Nikula työskenteli ennen Kelaa seitsemän vuotta toimeentulotuen sosiaaliohjaajana.

”Joskus tilanne voi olla se, ettei toimeentulotuelle olekaan tarvetta, kun asiakkaalle kuuluvat Kelan tuet saadaan maksuun”, Nikula jatkaa. ”Toisaalta esimerkiksi pienituloinen Kelassa asioiva eläkeläinen ei välttämättä tiedä mahdollisuudestaan toimeentulotukeen. Neuvomme elämäntilanteen kartoituksen yhteydessä, miten toimeentulotukea haetaan.”

”Selkeästi sosiaalityötä tarvitsevat asiakkaat ohjaamme sosiaalitoimistoon. Esimerkiksi jos asiakas kertoo vuokrarästeistä tai häätöuhasta, kehotan aina varaamaan ajan sosiaalitoimistoon. Sosiaalityön tarpeen arviointi on kuitenkin haastavaa. Kokeilu tuo meille tästäkin arvokasta kokemusta.”

”Näitä tilanteita ei ole kuitenkaan tullut vastaan paljon. Yleensä asiakkaiden kysymykset koskevat hakemuksen tilaa tai liitteitä.”

Tottumuksesta toiseen

Myyrmäen toimiston odotustilassa on kaksi itsepalvelupistettä, joissa asiakkaat voivat kirjautua Kelan asiointipalveluun tekemään hakemuksia tai vaikkapa verkkopankkiin tulostamaan liitteitä. Pisteissä on myös skannerit.

Asiakassihteeri Esa Lappalainen on palveluohjaajan vuorossa. Hän ottaa vastaan toimistoon tulevat asiakkaat ja neuvoo asioinnissa sekä itsepalvelupisteiden laitteiden käytössä. Pisteissä voi tehdä myös toimeentulotuen verkkohakemuksen.

Toimeentulotuen verkkohakeminen otettiin Vantaalla käyttöön huhtikuussa 2014. Yhteisellä verkkopalvelujen markkinoinnilla on ollut myönteinen vaikutus toimeentulotuen verkkoasiointimääriin. Vantaalla jo noin 20 % toimeentulotuesta haetaan verkossa.

”Toimeentulotuki ja paperihakemus eivät suinkaan kuulu erottamattomasti yhteen.”

”Toimeentulotuki ja paperihakemus eivät suinkaan kuulu erottamattomasti yhteen. Tottumus kaiketi ohjaa täyttämään paperilomakkeen ja tiputtamaan sen postilaatikkoon”, Anita Vohlonen pohtii.

”Moni tästä joukosta hakee kuitenkin sujuvasti Kelan tuet verkossa. Siksi rohkaisemme ja autamme tarvittaessa kädestä pitäen asiakkaita hakemaan myös toimeentulotukea verkossa.”

Kelan työttömyysajan ilmoituksista jo yli 51 % jätetään verkon asiointipalvelussa. Asumistuessa ollaan lähes samoissa luvuissa. Myös liitteet kulkevat vilkkaasti verkossa.

”Kela voi syystä olla tyytyväinen verkkopalveluihinsa. Asiointipalvelu on helppokäyttöinen, ja sitä on markkinoitu näkyvästi. Olemme ylpeitä myös siitä, miten nopeasti Kelassa hoidetaan hakemusten skannaus ja indeksointi. Suurin osa paperipostista on sähköisessä muodossa jo samana päivänä.” ■

Vantaan kokeilu jatkuu vuoden 2016 loppuun saakka. Tuloksia hyödynnetään valmisteltaessa toimeentulotuen siirtoa Kelan hoidettavaksi vuonna 2017.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje