Siirry sisältöön
Kehittyvä sosiaaliturva
|
23.2.2015

Kela tekee kestävän kehityksen sitoumuksen


Kela on valmistellut omaa kestävän kehityksen sitoumustaan. Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus hyväksyttiin joulukuussa 2013.

Sitoumus merkitsee tiivistetysti sitä, että Kela sitoutuu kehittämään palvelukanaviaan monipuolisesti yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa kestävän kehityksen sosiaalisen, ekologisen ja talou­dellisen näkökulman huomioon ottaen.

Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa asiointimahdollisuuksien monipuolisuutta ja asiointikanavien helppokäyttöisyyttä. Sosiaalisesti kestävään kehitykseen kuuluu esimerkiksi se, että jokaisella asiakkaalla on yhdenvertainen mahdollisuus asioida Kelassa.

Verkkoasioinnin kehittäminen ja asioinnin automatisointi tukevat myös ekologista ja taloudellista kehitystä.

Sitoumuksen kesto on neljä vuotta. Sen toteutumista seurataan ja mitataan. Sitoumukset julkaistaan Sitoumus2050.fi-sivustolla.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje