Siirry sisältöön
Tutkittua tietoa
|
27.5.2015

Joustava hoitoraha saa hitaasti jalansijaa


Uutta perhe-etuutta, joustavaa hoitorahaa, maksettiin viime vuoden lopussa 8 000 lapsesta. Määrä vastaa 6 %:a niistä alle kolmevuotiaista, joista ei enää maksettu vanhempainpäivärahaa. Vuotta aiemmin maksettiin osittaista hoitorahaa 5 600 tämänikäisestä lapsesta.

Vuoden 2014 alusta tuli voimaan lakimuutos, jonka mukaan alle kolmivuotiaista lapsista ei enää myönnetä osittaista hoitorahaa vaan joustavaa hoitorahaa. Edellytyksenä on, että vanhempi tekee töitä viikoittain keskimäärin enintään 30 tuntia viikossa tai enintään 80 % normaalista kokopäivä­työn työajasta.

Hoitorahan määrä on porrastettu kahteen tasoon vanhemman työajan mukaan. Pienistä koululaisista myönnetään edelleen osittaista hoitorahaa.

Osittaista hoitorahaa maksettiin vuoden 2014 lopussa 7 900 koululaisesta, mikä on 6,6 % 7–8-vuotiaista. Sitä on maksettu vuodesta 1997 lähtien, ja alun perin sitä maksettiin alle 3-vuotiaista lapsista. Tuen saajien määrä kasvoi huomattavasti, kun sitä alettiin maksaa myös ensi- ja toisluokkalaisista 1.8.2004.

Pienten lasten vanhemmat käyttävät lyhyempään työaikaan sidottuja lastenhoidon tukia hieman aiempia vuosia useam­min. Vuoden 2014 lopussa maksettiin 15 900 lapsesta joko osittaista hoito­rahaa tai joustavaa hoitorahaa, ja 5 vuotta aiemmin maksettiin osittaista hoitorahaa 11 700 lapsesta.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje