Siirry sisältöön
Näkemyksiä sosiaaliturvasta
|
1.2.2015

”Autamme potilasta saamaan kiinni elämästä”

Eila Sundman, johtava sosiaalityöntekijä, HUS
Teksti Kaisa Talola | Kuvat Miika Kainu

”Sosiaalityöntekijöistä tulee hyviä Kela-asiantuntijoita”, kertoo Eila Sundman.

”Sosiaalityöntekijöiden tehtävä tervey­denhuollossa on neuvoa ja auttaa potilasta silloin, kun sairastuminen tai vammautuminen muuttaa hänen elämäänsä. Arvi­oim­me potilaan tilannetta ja ohjaamme esimerkiksi toimeentulon ja palvelujen saamista koskevissa asioissa.

Sosiaalityöntekijän työ alkaa siitä, kun potilas tai hänen omaisensa pyytää neuvoja. Myös sairaala voi lähettää potilaan sosiaalityöntekijän puheille. Tilanne on potilaslähtöinen: hän saa itse kysellä itseään huolettavista asioista, mutta myös me haastattelemme häntä selvittääksemme, millaista apua ja toimenpiteitä hän tarvitsee.

Toimenpiteet ovat hyvin tapauskohtaisia. Niihin voi kuulua esimerkiksi sosiaalietuuksien, kuten vammais- tai hoitotuen sekä matka- ja lääkekorvauksien hakeminen, asumiseen liittyvät järjestelyt ja jatkohoidon suunnittelu. Sairastamisen pitkittyessä asiat usein mutkistuvat. Silloin esiin nousevat erityisesti ammatillisen kuntoutuksen kysymykset ja aikataulutukset sekä potilaan asioiden eteenpäin saaminen hyvissä ajoin.

Sosiaalityöntekijä on sovitusti yhteydessä palveluita tai etuuksia antaviin tahoihin, joihin tietenkin kuuluu myös Kela. Tarvittaessa voimme tiedustella Kelasta potilaan tilanteeseen liittyviä asioita, esimerkiksi sitä, missä vaiheessa hänen päivärahahakemuksensa ovat tai minne asti sairauspäivärahan on sovittu jatkuvan.

Kaikkia Kelan etuuksia ja palveluita ei tietenkään tarvitse muistaa ulkoa, mutta meistä sosiaalityöntekijöistä kehittyy kyllä hyviä Kela-asiantuntijoita, kun käsittelemme toistuvasti samoja asioita. Pyrimme välttämään sitä, että potilaan kysymyksiin vastataan kasalla esitteitä, joten niitä annetaan vain tarpeeseen.

Työmme kannalta täytyy olla perillä siitä, mitä Kelassa tapahtuu. Siinä auttaa esimerkiksi terveyssosiaalityöntekijöiden yhdistyksen sähköpostilista, jonka kautta Kelan­kin ajankohtaiset tiedotteet toimitetaan listalla oleville automaattisesti.

Terveyssosiaalityöllä on potilaalle suuri merkitys. Asioiden hoito ei pitkity, vaan esimerkiksi Kelaan tarvittavat hakemukset saadaan vireille heti. Käytännön järjestelyjen lisäksi meiltä saa tietenkin myös keskusteluapua ja tukea tilanteeseen. Autamme potilasta kaikin tavoin pääsemään taas kiinni elämään.”

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje