Siirry sisältöön
Tutkittua tietoa
|
21.11.2016

Vuoden yhteiskuntatieteellinen gradu tutkii työkyvyttömyyttä

Laura Salosen palkittu gradu osoittaa, että sosioekonomiset erot vaikuttavat riskiin joutua työkyvyttömyyseläkkeelle.
Teksti Milla Ikonen

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on palkinnut yhteiskuntatieteiden maisterin Laura Salosen pro gradu -tutkielman Vuoden yhteiskuntatieteellisenä graduna.

Salosen gradu tarkastelee sosioekonomisten erojen vaikutusta työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen. Tulosten mukaan työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen todennäköisyys vaihtelee sairauspäivärahahistorian, iän ja sosioekonomisen aseman mukaan.

– Työkyvyttömyyseläkkeelle joutumisen riskit näyttävät edelleen kasautuvan tietyille väestöryhmille. Riski nousee iän myötä, jolloin myös terveyteen ja toimintakykyyn liittyvät ongelmat yleistyvät. Pitkä sairauspäivärahahistoria ennustaa työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä, Salonen sanoo.

– Työkyvyttömyyden ehkäisyn kannalta olisikin tärkeää puuttua toistuviin tai pitkiin sairauspäivärahajaksoihin jo varhain, hän pohtii.

Salonen käytti gradussaan Kelan ja Eläketurvakeskuksen aineistoja. Gradu tarkistettiin Turun yliopistossa.

Yhteiskuntatieteet edistävät tasa-arvoa

Laura Salonen tähtää tutkijan uralle. Tällä hetkellä hän työskentelee projektitutkijana Tackling Inequalities in Time of Austerity – Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana (TITA) -tutkimushankkeessa.

Työn alla oleva väitöskirja tarkastelee sitä, miten aiempi sairauspäivärahahistoria ennustaa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä eri sosioekonomisissa ryhmissä.

Tieteenalalla on Salosen mielestä tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä.

– Nykyisessä informaatiotulvaisessa ja yhä monimuotoisemmassa maailmassa olisi jokaiselle tärkeää opetella tunnistamaan, jäsentämään ja käsittelemään yhteiskunnallisia ilmiöitä, jotta pääsisimme kohti sitä yhteistä tavoitetta – tasa-arvoisempaa ja parempaa yhteiskuntaa.

”Tutkimuksen tärkeimpiä tehtäviä on tuoda esille yhteiskunnallisia epäkohtia.”

– Tutkimuksen tärkeimpiä tehtäviä on tuoda esille yhteiskunnallisia epäkohtia, käydä niistä julkista keskustelua ja ehdottaa niihin mahdollisia ratkaisuja.

Palkinto kiinnostavalle ja vaikuttavalle tutkielmalle

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry palkitsee vuosittain pro gradu -tutkielman, jonka aihe ja johtopäätökset ovat poikkeuksellisen kiinnostavia tai ajankohtaisia. Lisäksi palkintoraati arvostaa tutkielman yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Palkinnon voittaja saa tunnustuksen lisäksi 1 500 euron stipendin.

salonen_laura

Lue lisää:

Salonen, Laura. Sairauspäiväraha ja työkyvyttömyyseläkkeelle jääminen. Tarkastelussa sosioekonomiset erot.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje