Siirry sisältöön
Kehittyvä sosiaaliturva
|
7.10.2016

Vankilasta vapautuvat tarvitsevat tukea

Suurin tuen tarve on asumisessa.
Teksti Mia Hemming | Kuvat Annika Söderblom

Oma asunto tukee vankilakierteestä vapautumista, ja tavanomainen ympäristö vahvistaa uutta identiteettiä. Asumiseen tarvitaan kuitenkin tukea.

Noin neljännes vankilasta vapautuneista on asunnottomia tai asuntoloissa tai kavereiden luona asuvia. Vankilasta vapautuneiden asumista ja asunnottomuutta tutkinut Jenni Mäki huomauttaa, että asunnottomuus liittyy usein tulonsiirtojen varassa elämiseen, vankilakertaisuuteen sekä huume- ja päihdeongelmaan. Kasautuneessa huono-osaisuudessa on vähän tilaa tulevaisuuden visioille.

– Haastattelin vankilasta vapautuneita, kun he asuivat vuokra-asunnoissa tavanomaisissa ympäristöissä ja olivat sitoutuneita pääsemään pois vankilakierteestä. Silloin heidän katseensa oli tulevaisuudessa, ja he pitivät monenlaisia tavallisia hyviä asioita itselleen mahdollisina. Yksi haastateltavistani sanoi, että asunto mahdollistaa aivan kaiken, Mäki kertoo.

Mäen lisensiaatintutkimus rikosseuraamustaustaisten asunnottomuudesta ja asumisesta tarkastettiin keväällä Tampereen yliopistossa.

Tavallisuuden ihana leima

Jenni Mäki esittääkin, että asunto ja asumisen onnistuminen tavanomaisessa ympäristössä, työssäkäyvien ihmisten ja muun tavallisen elämän keskellä, saattaa tukea myönteisen identiteetin kehittymistä. Yksi Mäen haastateltavista muisteli, kuinka alussa tuntui omituiselta, että naapuri tervehti häntä kuten ketä tahansa.

– Että häntä ei leimattu poikkeavaksi muiden joukosta, Mäki sanoo.

Asunto ei yksistään selitä rikosten lopettamista, mutta se on asia, joka tukee niistä irtautumista. Muita ovat esimerkiksi työllistyminen ja perhe sekä motivaatio ja elämänhallintaidot.

– Asunto saattaa mahdollistaa hyvälle kehälle pääsemisen. Moni mietti, että ilman asuntoa olisivat olleet muovikassit kädessä entisten kavereiden ovilla ja kohta vankilassa, Mäki muistuttaa.

Asunto voi myös auttaa siinä, että vankilasta vapautunut saa taas perheen osaksi elämäänsä. Oma asunto vahvistaa vanhemmuutta, jos kodistaan tekee myös lapsille sopivan paikan.

Asunnon saamiseen tarvitaan apua

Tavanomainen ympäristö ei siis tarkoita esimerkiksi tukiasumisyksikössä asumista, ehkäpä jopa samassa pihapiirissä entisen päihdekavereiden kanssa. Moni haastateltavista sanoi, että jos haluaa muuttua, ei voi palata vanhoihin kuvioihin. Uusi identiteetti täytyy rakentaa uudelle pohjalle.

Henkilö, jolla on rikostausta, tarvitsee kuitenkin apua asunnon saamiseksi. Hänellä on usein vanhoja vuokravelkoja tai muita uuden asunnon saamista hankaloittavia tekijöitä. Lisäksi vankilasta vapautuneet tarvitsevat usein tukea asumiseen. Ennaltaehkäisevän asumissosiaalisen työn turvin voidaan saada asunnot myös pidettyä.

Vapautuneet vangit voivat kaivata tukea Kela-asiointiin

KRIS-järjestö tarjoaa monipuolista apua ja tukea vankilasta vapautuville. He usein tarvitsevatkin tukea esimerkiksi asioidessaan Kelan kanssa. Päivi Peltola tietää, että vankilasta vapautuvalle saattaa olla hankalaa hoitaa arkipäiväisiä asioita.

– Siitä voi olla pitkä aika, kun hän on hoitanut asioitaan tai huolehtinut niistä selvinpäin. Hän saattaa jännittää, ja olla siten kömpelö kommunikoinnissaan, mikä voi hämmentää työntekijää, selvittää toimintakeskusvastaava Peltola KRIS -Tampere ry:stä.

– Henkilökohtaisten edellytysten lisäksi Kelan monimutkaiseksi koettu kieli aiheuttavat vaikeuksia. Asiakkaamme sanovat usein, etteivät ole ymmärtäneet saamiansa päätöksiä, ja se tuntuu tietysti heistä aika kurjalta, Peltola lisää.

Kelan tukia haetaan verkossa. Myös verkkoasiointi voi olla hankalaa, jos on ollut pitkään vankilassa.

– Kaikilla ei ole pankkitunnuksiaan, joita ilman asiointi ei onnistukaan. Osa asiakkaistamme kokee helpommaksi puhumalla selvittää asioitaan – pitkät jonotusajat henkilökohtaiseen tapaamiseen kuitenkin koettelevat kärsivällisyyttä, Peltola sanoo.

Peltola on myös nähnyt, että asiakkaan muuttuvat tilanteet saattavat johtaa ongelmiin Kelan tukiasioissa. Jos tuki vaihtuu toiseen, voi jäädä pitkäksi aikaa ilman rahaa.

– Joskus asiakkaat ovat tällaisissa tilanteissa harvinaisen epäonnisia. Heitä kehotetaan hakemaan rahaa sosiaalitoimistosta, mutta sieltä heille ei myönnetäkään tukea. Mutta yleisesti ottaen, kun hakemisesta ollaan selvitty, niin etuuksien kanssa ei ole ongelmia, Peltola toteaa.

Kela palvelee verkossa, puhelimessa ja toimistossa. Henkilökohtaisen ajan voi varata toimistoon tai puhelinpalveluun.

Lue lisää:

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje