Siirry sisältöön
|
27.3.2017

Marjukka_turunen_640x394


Kelan sote-muutosjohtaja Marjukka Turunen

Marjukka Turusella on Kelassa näköalapaikka uudistukseen, jossa on mukana satoja suomalaisia organisaatioita. Tähän mullistukseen tarvitaan kokenutta johtajuutta.

”Kelalla on valtavasti osaamista ja kokemusta, jota on syytä hyödyntää suomalaisen yhteiskunnan suurimman uudistuksen toteutuksessa. Meillä on näyttöä siitä, miten merkittävät uudistukset toteutetaan onnistuneesti ja aikataulussa”, Turunen sanoo.

”Kelalla on valtavasti osaamista ja kokemusta, jota on syytä hyödyntää suomalaisen yhteiskunnan suurimman uudistuksen toteutuksessa.”

Turunen on työskennellyt aiemmin muun muassa Kelan ARKKI-tietojärjestelmähankkeen vetäjänä ja Etuuspalvelujen lakiyksikön päällikkönä. Hän on koulutukseltaan juristi ja on palvellut suomalaisia Kelassa jo 17 vuotta.

Turusella on vahva näkemys siitä, miten sote-uudistusta edistetään sekä Kelan sisällä että kumppaniverkoston kanssa. Hän aikoo olla rakentamassa tietojärjestelmiä ja toimintatapoja, joiden mukaan sote-palvelut jatkossa tuotetaan. Hän korostaa, että palvelut pitää saada toimimaan kaikille suomalaisille joka päivä ja jokaisessa Suomen kunnassa.

Tavoitteena on saada jättiläismäinen sote-laiva satamaan ajoissa ja niin, että uudistuksen tavoitteet täyttyvät.

Turusen tehtäväkenttään kuuluu sekä Kelan sisäisen sote-muutoksen läpivienti että Kelan ja kymmenien muiden toimijoiden yhteistyön koordinoiminen. Tavoitteena on saada jättiläismäinen sote-laiva satamaan ajoissa ja niin, että uudistuksen tavoitteet täyttyvät.

Kela voi tuoda sote-uudistuksen tietojärjestelmät yhteen

Marjukka Turunen muistuttaa, että tehtäväkenttä jakautuu kahteen merkittävään osaan. Ensimmäinen vaihe on tiedon yhtenäistämisen ja liikkuvuuden sekä tietojärjestelmien remontti. Siinä sovitetaan Kelan sisäiset tietojärjestelmät uuteen sote-malliin, koordinoidaan eri toimijoiden tietojärjestelmien yhteistyö sekä tuetaan aivan uusien tietojärjestelmien rakentamista ja niiden liittämistä olemassa oleviin järjestelmiin.

Turuselle tämä työ on tuttua, sillä hän oli vastuussa Kelan yli 40 tietojärjestelmän yhtenäistämisestä ARKKI-hankkeessa vuosina 2010–2016.

Toisessa vaiheessa korostuu tietojärjestelmien rooli. Kaikki sote-tieto hallitaan jatkossa digitaalisesti, joten tiedon integrointi ja helppo saatavuus ovat avainasemassa.

Kaikki sote-tieto hallitaan jatkossa digitaalisesti, joten tiedon integrointi ja helppo saatavuus ovat avainasemassa.

”Tieto pitää kerätä ja hallita yhdenmukaisesti ja kattavasti. Vasta silloin voimme hyödyntää tietoa mahdollisimman tehokkaasti. Tämäkin työ pitää tehdä eri toimijoiden välisenä tiiviinä yhteistyönä”, Turunen korostaa.

Kelan rooli yhteistyön koordinaattorina on keskeinen mutta virallisesti vielä määrittelemätön. Osaaminen ja kokemus antavat eväitä uudistuksen koordinointiin.

”Olemme valmiita ja halukkaita vahvaan yhteistyöhön”, Turunen toteaa.

Marjukka Turunen on työskennellyt Kelassa jo 17 vuotta. Aiemmin hän on muun muassa vetänyt ARKKI-tietojärjestelmähanketta ja toiminut Etuuspalvelujen lakiyksikön päällikkönä.

Kela kerää tietoa asiakkaan tarpeista

Kela on viime vuosina kasvattanut asiakaspalvelun osaamistaan. Se on tärkeässä roolissa, kun sote-uudistusta viedään eteenpäin.

”Kasvatamme koko ajan asiakasymmärrystämme, kun keräämme asiakkailtamme tietoa”, Turunen kuvailee.

Kela on esimerkiksi ottanut asiakkaansa mukaan lukuisten sähköisten palvelujensa kehittämiseen. Näin tiedetään jo ennen laajaa palvelulanseerausta, miten asiakkaat haluavat palveluja käyttää.

Kela on esimerkiksi ottanut asiakkaansa mukaan lukuisten sähköisten palvelujensa kehittämiseen.

”Viime vuonna testasimme asiakkaidemme kanssa useita sähköisiä palveluita toimistoissamme. He tutustuivat uusiin palveluihin, kokeilivat niitä ja antoivat kehitysehdotuksia”, Turunen kertoo Kelan kehitystyöstä.

Kelan kyky tuottaa palveluja valtakunnallisesti ja yhdenvertaisesti kaikille suomalaisille on osa asiakasnäkökulman kehittämistä.

”Olemme vuosikymmeniä kehittäneet toimintatapaamme. Meillä on valtakunnallisesti toimivat tehokkaat järjestelmät, joilla hoidetaan vakioidusti suuria massoja. Sen rinnalla huomioimme paikallisesti ja asiakasryhmäkohtaisesti erityistarpeita ja räätälöimme palveluja erityistarpeiden mukaan. Tätäkin osaamista jaamme kaikille sote-uudistuksen osapuolille ja takaamme näin yhteisvoimin, että uudistus palvelee jokaista suomalaista”, Turunen vakuuttaa.

Marjukka Turunen
  • juristi
  • sote-uudistuksen hankejohtaja Kelassa 1.3.2017–31.7.2019
  • työskennellyt yhteensä 17 vuotta Kelassa muun muassa Etuuspalvelujen lakiyksikön päällikkönä ja Kelan ARKKI-tietojärjestelmähankkeen hankejohtajana

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje