Siirry sisältöön
På svenska
|
18.11.2016

Utbetalning av bostadsbidrag till personer som arbetar allt vanligare

Antalet personer som får allmänt bostadsbidrag har ökat markant under de senaste åren. Till följd av det förvärvsinkomstavdrag som infördes i september 2015 får allt fler som arbetar bostadsbidrag.
Teksti Heidi Kemppinen, Kela

I september 2015 infördes ett förvärvsinkomstavdrag i anslutning till det allmänna bostadsbidraget. Sedan dess dras 300 euro per månad av från förvärvsinkomsterna för varje medlem i ett hushåll när bostadsbidragets belopp räknas ut. Lagändringen har ökat de arbetandes andel av dem som får bostadsbidrag.

Av de hushåll som fick allmänt bostadsbidrag i augusti 2016 hade 32 % löne- eller företagarinkomster. Åren 2009–2015 var motsvarande andel 26–27 %. Andelen personer med förvärvsinkomster har därmed stigit med 5 procentenheter efter lagändringen.

Av de hushåll som fick allmänt bostadsbidrag i augusti 2016 hade 32 % löne- eller företagarinkomster.

Före recessionen, i början av 2000-talet, var andelen hushåll med förvärvsinkomster 28–31 %.

Stöd även till personer som tjänar 2 000 euro/mån

Förvärvsinkomsterna i de hushåll som får allmänt bostadsstöd uppgick i augusti 2016 till i genomsnitt 1 324 euro per månad. Efter att förvärvsinkomstavdraget infördes har bostadsbidraget blivit vanligare framför allt bland personer somt tjänar 1 500–2 000 euro i månaden. Innan förvärvsinkomstavdraget infördes hade många ensamboende i denna inkomstklass inte rätt till något bostadsbidrag alls på grund av sina inkomster.

Löneinkomsterna bland dem som får allmänt bostadsbidrag kommer ofta från korta och tidsbundna anställningsförhållanden. Detta framgår av att inkomsterna för många hushåll med både löneinkomster och bostadsbidrag i statistiken anges som en genomsnittsinkomst. När allmänt bostadsbidrag beviljas beräknas månadsinkomsten som en genomsnittsinkomst, om inkomsterna inte fortsätter i mer än tre månader efter den tidpunkt då bidraget beviljas.

Löneinkomsterna bland dem som får allmänt bostadsbidrag kommer ofta från korta och tidsbundna anställningsförhållanden.

I augusti 2016 hade 85 675 av de hushåll som fick allmänt bostadsbidrag löne- eller företagarinkomster. För nästan en fjärdedel av dessa (24 %) hade inkomsterna beräknats som en genomsnittsinkomst. Året innan var andelen 30 %. Av dessa siffror kan man dra slutsatsen att fler personer med regelbundna förvärvsinkomster har börjat omfattas av bostadsbidrag sedan förvärvsinkomstavdraget infördes.

Över 120 000 fler hushåll än 2008

I augusti 2016 fick 264 486 hushåll allmänt bostadsbidrag. Det här var 15 % fler än året innan. Antalet hushåll som får allmänt bostadsbidrag har stigit med över 120 000 sedan 2008.

Den typiska bidragstagaren bor ensam i en hyreslägenhet. Dessa bidragstagares andel av de hushåll som får bidrag utgjorde i augusti mer än hälften (54 %). Den som får allmänt bostadsbidrag är ofta ung, men största delen av de studerande omfattas ändå av studiestödets bostadstillägg.

Merparten bor i större städer

Merparten av bostadsbidragen betalas till personer som bor i större städer. Tre av fyra hushåll som får bostadsbidrag fanns i augusti 2016 i huvudstadsregionen eller någon annan större stad. 17 % bodde i Helsingfors.

Tre av fyra hushåll som får bostadsbidrag fanns i augusti 2016 i huvudstadsregionen eller någon annan större stad.

Allmänt bostadsbidrag är en typisk förmån som betalas till arbetslösa. Av de hushåll som fick bostadsbidrag hade mer än hälften (53 %) inga andra inkomstkällor än arbetslöshetsförmånen, eller så hade de inga inkomster alls som beaktades i bostadsbidraget.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje