Siirry sisältöön
Kehittyvä sosiaaliturva, Etuudet
|
24.9.2015

Ulkomaan työkomennus ei katkaise Suomen sosiaaliturvaa

Työntekijät pysyvät lähtökohtaisesti Suomen sosiaaliturvan piirissä, mutta asian varmistaminen on työnantajan vastuulla.
Teksti Hanna Moilanen | Kuvat Nea Ilmevalta

Sosiaalivakuutus-lehti. Kelan lakimies Antti Klemola.

Mitä työnantajan kannattaa muistaa suunnitellessaan työntekijän lähettämistä ulkomaille, Kelan lakimies Antti Klemola?

Työnantajan vastuulla on hakea yhdessä työntekijän kanssa päätöstä työntekijän säilymisestä Suomen sosiaaliturvan piirissä. Hakemus lähetetään Eläketurvakeskukseen, jos työnantaja on lähettämässä työntekijän väliaikaisesti Euroopan unionin alueelle, Eta-maahan, Sveitsiin tai maahan, jonka kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus. Jos työntekijä on lähdössä muihin maihin, hakemus lähetetään Kelaan.

Miten päätöstä sosiaaliturvan piirissä pysymisestä haetaan?

Eläketurvakeskuksen ja Kelan sivuilla on sähköinen hakemuslomake, jolla asia hoituu helpoimmin. Eläketurvakeskuksen ratkaisu sitoo Kelaa, eli työntekijä pysyy Kelan hallinnoiman sosiaaliturvan piirissä. Tieto ratkaisusta siirtyy ETK:sta reaaliaikaisesti Kelaan.

Miten sosiaalivakuutusmaksut määräytyvät ulkomaankomennuksen aikana?

Jos työntekijä on suomalaisen työnantajan palveluksessa ja saa palkan Suomesta, työnantaja maksaa palkan sivukuluina olevat sosiaalivakuutusmaksut normaalisti.

Kuinka kauan työntekijä voi pysyä Suomen sosiaaliturvan piirissä?

EU-alueelle suuntautuvissa komennuksissa päätös annetaan yleensä enintään kahdeksi vuodeksi. Muihin maihin lähtevistä päätös voidaan tehdä viideksi vuodeksi ja jatkaa sitä jopa kymmeneen vuoteen. Jos työkomennus jatkuu oletettua pidempään, työnantajan täytyy hakea päätökselle jatkoa.

Koskeeko Eläketurvakeskuksen päätös myös työntekijän 
perheenjäseniä?

Työnantajan hakema päätös Suomen sosiaaliturvassa säilymisestä koskee vain asianomaista työntekijää. Jos hänen mukanaan on lähdössä perheenjäseniä, heidän pysymistään suomalaisessa sosiaaliturvassa täytyy hakea erikseen Kelasta.

Miten EU:n sosiaaliturva-asetus toimii?

Euroopan unionissa ei ole yhtenäistä sosiaaliturvajärjestelmää. Jäsenmaiden välisen liikkuvuuden edistämiseen on kuitenkin luotu sosiaaliturvan koordinaatiosäännöt.
EU-alueella työntekijät kuuluvat lähtökohtaisesti työskentelymaan sosiaaliturvaan. Jos kyseessä on Suomesta lähetetty työntekijä, perussääntö kumoutuu. Eläketurvakeskuksen päätöksellä kyseinen henkilö jää lähettävän maan eli Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Mitä tarkoitetaan 
sosiaaliturvasopimusmailla?

Suomella on sosiaaliturvasopimus Australian, Chilen, Intian, Israelin, Kanadan, Quebecin ja Yhdysvaltojen kanssa. Sopimusten sisältö vaihtelee maittain, ja ne kattavat vain osan sosiaaliturvasta.

Mistä saa lisätietoja?

Kela ja Eläketurvakeskus ovat yhdessä laatineet oppaan nimeltä Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana. Opas on ladattavissa pdf-muodossa ETK:n ja Kelan nettisivuilta. ■

 

Lisätietoa: www.kela.fi > Ajankohtaista henkilöasiakkaille > Maasta ja maahanmuutto > Täsmätietoa etuuksista ja vakuuttamisesta työkomennuksen aikana

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje