Siirry sisältöön
Tutkittua tietoa
|
1.12.2017

Kelan menoista kolmannes liittyy terveysperusteisiin etuuksiin

Peruseläketurvan, sairausvakuutuksen ja kuntoutuksen menot ovat alle puolet Kelan kokonaismenoista. Kolmannes menoista liittyy terveysperusteisiin etuuksiin.
Teksti Timo Partio, pääsuunnittelija, Kela

Vuonna 2016 terveysperusteisiin etuuksiin käytettiin kolmannes (33,3 %) Kelan menoista. Vuoteen 2010 verrattuna osuus on pienentynyt noin kolme prosenttiyksikköä.

Jatkossa osuus pienenee edelleen, kun tämän vuoden alussa Kelalle siirtyneen perustoimeentulotuen menot lasketaan mukaan. Tulevaisuudessa sote-uudistus edelleen karsii Kelan korvaaman yksityisen sairaanhoidon etuuksia ja mahdollisesti myös kuntoutusta.

Kela tarvitsee sairausdiagnoosia terveysperusteisten etuuksien käsittelyä ja ratkaisua varten.

Sairaanhoitokorvauksia eniten

Vuonna 2016 Kela maksoi eri etuuksina 14,3 mrd. euroa, joista 4,8 mrd. käytettiin terveysperusteisiin etuuksiin. Näihin etuuksiin lasketaan työkyvyttömyyseläkkeet, sairausvakuutuskorvaukset (pl. vanhempainpäivärahat) sekä vammais– ja kuntoutusetuudet.

Kelan maksamat etuudet voidaan luokitella myös näin: eläkkeet, sairausvakuutuskorvaukset ja kuntoutus sekä muut etuudet.

Terveysperusteisista etuuksista maksettiin ylivoimaisesti eniten sairaanhoitokorvauksia, jotka vuonna 2016 olivat 1,8 mrd. euroa.

Sairaanhoitokorvauksista valtaosa (1,4 mrd.) oli lääkekorvauksia. Toiseksi eniten maksettiin sairauspäivärahoja, 813 milj. euroa. Kolmanneksi suurin etuusmeno koitui työkyvyttömyyseläkkeistä, joita maksettiin 712 milj. euroa. Vammaisetuuksien osuus oli 581 milj. ja kuntoutusetuuksien 452 milj. euroa. Lisäksi työterveyshuollon ja opiskelijoiden terveydenhuollon korvaukset olivat yhteensä 376 milj. euroa.

Eläkkeisiin vain vajaa viidennes

Kun Kela perustettiin, sen perustehtävä oli, aina 1980-luvulle asti, huolehtia kansalaisten peruseläketurvasta, sairausvakuutuksesta ja kuntoutuksesta. Nykyisin näiden osuus on alle puolet kokonaismenoista. Eläkkeiden osuus oli vuonna 2016 enää 17,2 %, sairausvakuutuskorvauksien ja kuntoutusetuuksien yhteenlaskettu osuus 31,7 % ja kaikkien muiden etuuksien yhteenlaskettu osuus 51,1 %.

Työttömyysturvan ja asumistuen menot räjähtäneet

Työttömyysturvaetuuksien ja yleisen asumistuen kustannukset ovat kasvaneet nopeasti viime vuosina. Vuonna 2016 Kela maksoi työttömän perusturvaa 2,2 mrd. euroa ja yleistä asumistukea 1,1 mrd. euroa. Yhteenlaskettuna näiden etuuksien osuus oli reilu viidennes (22,7 %) Kelan etuusmenoista.

Myös lapsilisä kuuluu etuuksiin, joita maksetaan yli miljardi euroa vuodessa. Vuonna 2016 lapsilisän kustannukset olivat 1,4 miljardia euroa, joka oli 7,4 % Kelan etuusmenoista.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje