Siirry sisältöön
Näkemyksiä sosiaaliturvasta, Puheenvuorot
|
14.9.2017

Sosiaaliturvan arvovalinnat pitää tehdä nyt

Yksinkertainen ja joustava voi tarkoittaa hyvin eri asioita riippuen arvovalinnoista, kirjoittaa Olli Kärkkäinen.

Miltä Suomen sosiaaliturvajärjestelmä näyttäisi, jos se rakennettaisiin puhtaalta pöydältä? Vaihtoehtoja on monia, mutta siitä olen varma että nykyinen sillisalaatti ei olisi lopputulos. Sosiaaliturvan laaja kokonais­uudistus on viime aikoina tullut mahdolliseksi ja paine sen luomiseksi on lisääntynyt. Tulevaisuuden sosiaaliturvan suunnasta päättäminen tarkoittaa kuitenkin myös merkittäviä arvovalintoja, joista olisi syytä keskustella juuri nyt.

Vaihtoehtoja on monia, mutta siitä olen varma että nykyinen sillisalaatti ei olisi lopputulos.

Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on vuosikymmenten aikana tehtyjen satojen pienempien ja suurempien muutosten muovaama kompromissimöhkäle. Työn murros asettaa paineita nykyjärjestelmälle. Jos tulevaisuudessa työelämä pirstaloituu, tulee sosiaaliturvajärjestelmän soveltua maailmaan, jossa palkkatyö, työttömyys, yrittäjyys ja opiskelu lomittuvat nykyistä enemmän. Nykyisin sosiaaliturvan yhteensovittaminen työn ja yrittämisen kanssa on monissa tapauksissa hankalaa.

Sosiaaliturvan uudistamiselle on myös positiivisia syitä. Nyt rakenteilla oleva tulorekisteri tuo viranomaisille lähes reaaliaikaista tietoa suomalaisten tuloista. Tämä mahdollistaisi sosiaaliturvajärjestelmän yksinkertaistamisen siten, että etuudet mukautuisivat tulojen muutoksiin automaattisesti ilman tuloselvityksiä.

Yksinkertainen ja joustava sosiaaliturva voi näyttää hyvin erilaiselta arvovalinnoista riippuen.

Uudistustarpeesta ollaan yhtä mieltä, mutta tulevaisuuden sosiaaliturvaa rakennettaessa joudutaan tekemään merkittäviä arvovalintoja. Kokonaisuudistukselta odotetaan nykyistä yksinkertaisempaa ja joustavampaa sosiaaliturvajärjestelmää. Ratkaisuna nousee usein esiin ”jonkinlainen perustulomalli”. Yksinkertainen ja joustava sosiaaliturva voi näyttää hyvin erilaiselta arvovalinnoista riippuen.

Ratkaisuna nousee usein esiin ”jonkinlainen perustulomalli”.

Yksi arvovalinta tehdään universaalin ja syyperusteisen järjestelmän välillä. Nykyinen järjestelmä on syyperusteinen. Jos sairastut, saat sairauspäivärahaa. Jos opiskelet, saat opintotukea. Universaalissa sosiaaliturvajärjestelmässä, esimerkiksi perustulossa, kaikki saisivat saman tuen elämäntilanteesta riippumatta.

Yksi arvovalinta tehdään universaalin ja syyperusteisen järjestelmän välillä.

Toinen tulevaisuuden sosiaaliturvan arvovalinnoista koskee sosiaaliturvan vastikkeellisuutta. Nykyisin opiskelija saa opintotukea vain jos hän etenee opinnoissaan, ja työttömän on etsittävä töitä saadakseen työttömyysturvaa. Perustulo on täysin vastikkeeton, eli kaikki saisivat saman rahasumman riippumatta siitä mitä tekevät tai ovat tekemättä.

Onko sosiaaliturvan perusyksikkö yksilö vai perhe?

Kolmas arvovalinta koskee sitä, onko sosiaaliturvan perusyksikkö yksilö vai perhe. Nykyisin osa etuuksista on yksilökohtaisia ja osa kotitalouskohtaisia. Näiden yhteensovittaminen voi olla ongelmallista. Aiemmin yksilötasoista opintotuen asumislisää saaneet opiskelijat ovat nyt siirtyneet ruokakuntakohtaisen yleisen asumistuen piiriin. Viime vuosina sosiaaliturvajärjestelmää on kehitetty yksilökeskeisempään suuntaan, kun muun muassa puolison tulojen vaikutus työmarkkinatukeen on poistettu.

Sosiaaliturvan uudistamistyössä tutkimustiedolla tulisi olla suuri merkitys, mutta siihen liittyy myös merkittäviä arvovalintoja. Jos tulevaisuuden sosiaaliturva rakennettaisiin puhtaalta pöydältä, mille arvopohjalle se tulisi suomalaisten mielestä rakentaa?

Olli Kärkkäinen

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje