Siirry sisältöön
Tutkittua tietoa
|
15.9.2017

Puolet yksinhuoltajista saa asumistukea

Joka kuudes lapsiperhe sai kesäkuussa 2017 yleistä asumistukea. Perustoimeentulotukea sai 6 % lapsiperheistä. Yksinhuoltaja sai tukia kahden huoltajan perhettä useammin.
Teksti Heidi Kemppinen, Kela

Manner-Suomessa oli vuonna 2016 Tilastokeskuksen tietojen mukaan 566 400 lapsiperhettä. Niistä 82 % oli kahden huoltajan perheitä ja 18 % yksinhuoltajaperheitä. Kelan myöntämän yleisen asumistuen saajista merkittävä osa oli kuitenkin yhden huoltajan perheitä.

Perustoimeentulotukea saaneista lapsiperheistä 93 % sai myös yleistä asumistukea.

Vuoden 2017 kesäkuussa 91 100 Manner-Suomessa asuvaa lapsiperhettä sai yleistä asumistukea ja 33 100 lapsiperhettä sai perustoimeentulotukea. Perustoimeentulotukea saaneista lapsiperheistä 93 % sai myös yleistä asumistukea.

Yksinhuoltajalle useammin myös perustoimeentulotukea

Yksinhuoltajat saavat asumistukea ja perustoimeentulotukea useammin kuin kahden huoltajan perheet. Vuoden 2017 kesäkuussa 60 100 yksinhuoltajaperhettä sai yleistä asumistukea (49 % perheistä) ja 20 400 sai perustoimeentulotukea (17 % perheistä). Kahden huoltajan perheistä asumistukea sai 31 000 perhettä (7 % perheistä) ja perustoimeentulotukea 12 700 perhettä (3 % perheistä).

Yksin asuvat henkilöt saavat asumistukea ja perustoimeentulotukea harvemmin kuin yksinhuoltajat mutta yleisemmin kuin kahden huoltajan perheet. Yksin asuvasta työikäisestä väestöstä arviolta 21 % sai kesäkuussa 2017 yleistä asumistukea ja 13 % perustoimeentulotukea.

Yksinhuoltajien suurperheistä 80 % saa asumistukea

Yleisen asumistuen maksaminen yksinhuoltajaperheeseen on sitä todennäköisempää, mitä enemmän perheessä on alaikäisiä lapsia. Yhden lapsen yksinhuoltajaperheistä sai kesäkuussa 2017 asumistukea 43 %. Vähintään neljän lapsen yksinhuoltajaperheistä 80 % sai asumistukea. Kahden huoltajan lapsiperheessä lasten lukumäärä vaikutti merkittävästi asumistuen myöntämisen todennäköisyyteen vasta, kun lapsia oli vähintään neljä.

Sekä asumistuen että perustoimeentulotuen saaminen oli harvinaisinta lapsiperheissä, joissa oli kaksi lasta. Niistä 14 % sai yleistä asumistukea ja 4 % sai perustoimeentulotukea. Yleisintä tukien saaminen oli suurissa perheissä. Vähintään neljän lapsen perheistä 26 % sai yleistä asumistukea ja 10 % sai perustoimeentulotukea.

Tukien saajia eniten Uudellamaalla

Lapsiperheet saavat yleistä asumistukea ja perustoimeentulotukea yleisimmin Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä. Uudellamaalla 19 % lapsiperheistä sai kesäkuussa 2017 yleistä asumistukea ja 8 % perustoimeentulotukea. Päijät-Hämeessä vastaavat osuudet olivat 18 % ja 7 %.

Asumistukien ja perustoimeentulotuen saaminen oli vähäisintä Pohjanmaalla.

Vähäisintä asumistukien ja perustoimeentulotuen saaminen oli Pohjanmaalla. Yleistä asumistukea sai kesäkuussa 2017 Pohjanmaan maakunnan lapsiperheistä 10 %. Perustoimeentulotuen saaminen oli harvinaisinta Keski-Pohjanmaan maakunnassa, jossa 3 % lapsiperheistä turvautui viimesijaiseen etuuteen.

 

 

 

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje