Siirry sisältöön
Tutkittua tietoa
|
29.5.2018

Perus­toimeentulo­tukea maksetaan muita useammin nuorille aikuisille

Kela maksoi perustoimeentulotukea vuonna 2017 lähes joka viidennelle 18–24-vuotiaalle. Veronalaisten tulojen puuttuminen kasvattaa nuorille maksetun tuen määrää.
Teksti Heidi Kemppinen, pääsuunnittelija, Kelan tilasto- ja tietovarastoryhmä

Kelan perustoimeentulotuen etuusmenot vuonna 2017 olivat 722,1 milj. euroa. Perustoimeentulotukea sai vuonna 2017 kaikkiaan 402 564 henkilöä. Se on 7,3 % väestöstä. Kela maksoi perustoimeentulotuen kokonaismäärästä 29 % kotitalouksille, joiden tuen hakija oli alle 25-vuotias.

Ensisijaisten veronalaisten tulojen puuttuminen lisää etenkin nuorilla perustoimeentulotuen tarvetta. Kela maksoi 44 % perustoimeentulotuesta kotitalouksille, joilla ei ollut veronalaisia tuloja. Alle 25-vuotiaiden kotitalouksista tällaisia oli 62 %.

Alle 18-vuotiaista 9,3 % kuului perustoimeentulotukea saaneisiin kotitalouksiin. Kela maksoi perustoimeentulotukea 7,4 %:lle 25–64-vuotiaista ja 1,2 %:lle 65 vuotta täyttäneistä.

Perustoimeentulotuen saaminen on yleisempää 18–24-vuotiaiden joukossa kuin muissa ikäryhmissä.

Perustoimeentulotuen saaminen on yleisempää 18–24-vuotiaiden joukossa kuin muissa ikäryhmissä. Vuonna 2017 tämän ikäisiä toimeentulotuen saajia oli 79 161 henkilöä, joka on 17,7 % väestöstä.

Kaikkiaan 25 kunnassa vähintään joka neljäs 18–24-vuotias asukas sai vuoden aikana perustoimeentulotukea.

Nuorten saama toimeentulotuki on keskimäärin suurempi

Kela maksoi perustoimeentulotukea 277 316 kotitaloudelle vuonna 2017. Keskimääräinen maksettu tuki oli 450 euroa kuukaudessa.

Keskimääräinen maksettu toimeentulotuki oli 450 euroa kuukaudessa.

Alle 25-vuotiaiden kotitalouksille maksettiin keskimäärin 506 euroa kuukaudessa. Tuen suuruutta selittää se, että nuoret aikuiset elävät muita ikäluokkia useammin vain perustoimeentulotuen ja asumistuen varassa.

Perustoimeentulotukea tarvitsevat nuoret aikuiset eivät yleensä saa ensisijaista veronalaista tuloa, kuten työttömyysetuutta tai eläkettä. Sen vuoksi tuen tarve on keskimäärin suurempi.

25–64-vuotiaiden ikäryhmässä keskimääräinen tuki oli 436 euroa kuukaudessa. Ikäryhmässä korvattiin perustoimeentulotuella eniten asumismenoja.

65 vuotta täyttäneiden kotitalouksissa keskimääräinen tuki oli 271 euroa kuukaudessa. Siitä 44 % kohdistui terveydenhoitomenoihin.

Joka kolmas saa perustoimeentulotukea ainakin vuoden

Maaliskuussa 2018 perustoimeentulotukea sai 147 432 kotitaloutta. Tuen saajista joka kolmas oli saanut Kelalta tukea yhtäjaksoisesti vähintään vuoden eli 12 kuukauden ajan.

Pitkiä tukijaksoja on eniten 25–64-vuotiaiden kotitalouksissa. Ikäryhmästä 36 % oli saanut tukea yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Alle 25-vuotiaiden kotitalouksista vastaava osuus oli 24 % ja 65 vuotta täyttäneiden kotitalouksista 17 %.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje