Siirry sisältöön
kari-pekka, Näkemyksiä sosiaaliturvasta
|
2.5.2016

Paremmat palvelut ja tehokkaampi toiminta – oppia meiltä ja maailmalta

Moni maa panostaa julkisen sektorin innovaatioihin tiukan taloustilanteen keskellä.

Kela toimii aktiivisesti Suomen lisäksi myös kansainvälisillä areenoilla. EU-yhteistyö on Kelassa keskeistä, mutta toimimme myös maailmanlaajuisesti, esimerkiksi ISSAssa (International Social Security Association). ISSA on ikään kuin maailman sosiaaliturvalaitosten Yhdistyneet kansakunnat, eli käytännössä maailman kaikkien maiden sosiaaliturvalaitokset ovat mukana ISSAn toiminnassa.

ISSA järjestää kolmen vuoden välein alueellisia sosiaaliturvafoorumeja. Huhtikuussa ISSA ja Ruotsin eläkelaitos Pensionsmyndigheten järjestivät Euroopan foorumiin, johon osallistui yli 300 henkilöä eurooppalaisista sosiaaliturvalaitoksista.

Sain ilon vastaanottaa kunniamaininnan Kelassa tehdystä kehittämistyöstä, jossa rakennettiin liitteiden sähköisen toimittamisen palvelu.

Uusia avauksia on tehty

Foorumin keskeisiä puheenaiheita oli, miten voimme sosiaaliturvan avulla vastata jatkuvasti muuttuvan työelämän haasteisiin. Tästä puhumme paljon Suomessakin. Erityisen kiinnostava keskustelu käytiin uudenlaisista palveluista ja eri maissa tehdyistä innovaatioista.

Esimerkiksi Irlanti on tiukan taloudellisen tilanteen keskelläkin innovoinut uudentyyppisen palvelujen yhdistämisen eri viranomaisten välillä – Integrated Welfare and Employment Service. Moni maa on digitalisoinut ja automatisoinut etuusprosesseja. Muun muassa Azerbaidžanissa vanhuuseläkkeen voi hakea puhelimitse. Liettua on automatisoinut sairauspäivärahan ja sairausloman hakemisen, ja näin helpottanut asiakkaan palvelua. Maltassa on yksinkertaistettu ja virtaviivaistettu lapsilisäprosessia, Saksan Tapaturmavakuutus on kokonaisuudessaan uudistettu. Puolassa on myös digitalisoitu prosesseja luomalla uusi alusta; moderni ja turvallinen kanava viestinvälitykseen.

Kaikki nämä uudistukset tähtäävät asiakkaan palvelun parantamiseen, hallinnollisten kustannusten tai etuusmenojen vähentämiseen ja toiminnan tehostamiseen.

Toimme foorumissa esiin Kelan kokemuksia kehittämistyön onnistumisen edellytyksistä. Johdon tuki ja luottamus työntekijöitä kohtaan ovat keskeistä kehittämistyössä. Meillä Kelassa on myös vahva näkemys siitä, että tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen kannattaa tehdä omassa talossa eikä ulkoistaen.

Keskustelu sosiaaliturvasta, hyvinvointivaltiosta ja sen palveluista käy Suomessa nyt kiivaana, ja niin sen pitääkin. Toivon, että myös Kelan asiantuntemusta kuullaan, kun tehdään periaatepäätöksiä siitä, mihin yhteiskunnan varoja laitetaan parhaan vaikuttavuuden saavuttamiseksi.

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

Kelan johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma johdattelee blogeissaan sosiaaliturvan ajankohtaisiin kysymyksiin

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje