Siirry sisältöön
Tutkittua tietoa
|
20.4.2020

Opinto­rahan huoltaja­korotuksesta ja oppimateriaali­lisästä lisätukea lähes 60 000 opiskelijalle

Oppimateriaalilisällä kohennetaan pienituloisten perheiden lasten mahdollisuuksia opiskeluun.
Teksti Anna Koski-Pirilä, tilastoasiantuntija, Kela ja Ilpo Lahtinen, asiantuntija, osaamiskeskuksen opintotukiryhmä, Kela

Alaikäisen lapsen huoltajille on maksettu opintorahan huoltajakorotusta 1.1.2018 lukien. Toisen asteen opiskelija on tietyin edellytyksin voinut saada opintorahan oppimateriaalilisää 1.8.2019 lukien.

Oppimateriaalilisällä on haluttu kohentaa pienituloisten perheiden lasten taloudellisia edellytyksiä opiskeluun. Tuki liittyy myös tavoitteeseen toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta.

Vuonna 2019 huoltajakorotusta maksettiin 11,2 miljoonaa euroa noin 25 500 opiskelijalle.

Suurin osa huoltajakorotuksen saajista opiskeli ammattikorkeakoulussa (41 %)  tai ammatillisessa oppilaitoksessa (38 %). Saajista 18 % opiskeli yliopistossa ja 3 % lukiossa.

Huoltajakorotusta maksettiin 10,7 miljoonaa euroa vuonna 2018. Saajina oli yhteensä lähes 24 400 opiskelijaa.

Oppimateriaalilisää maksettiin vuonna 2019 runsaat 6,8 miljoonaa euroa yhteensä noin 33 700 opiskelijalle.

Kuukausitasolla saajia oli enimmillään noin 29 700. Oppimateriaalilisän saajista 57 % opiskeli ammatillisessa oppilaitoksessa, 42 % lukiossa ja 1 % muissa toisen asteen oppilaitoksissa.

Näin huoltajakorotus ja oppimateriaalilisä myönnetään

Opintorahan huoltajakorotus

  • Alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja voi saada 250,28 euron opintorahan lisäksi opintorahan huoltajakorotuksen, joka on 1.1.2020 alkaen 100,00 €/kk (75,00 €/kk vuonna 2018 ja 2019).
  • Huoltajakorotusta ei voi hakea. Kela myöntää sen automaattisesti muun opintorahan lisäksi, kun tieto huoltajuudesta on väestötietojärjestelmässä. Lasten lukumäärä ja se, kenen luona huollettava lapsi asuu, eivät vaikuta huoltajakorotuksen saamisen tai määrään.

Opintorahan oppimateriaalilisä

  • Opintorahan oppimateriaalilisä on 46,80 €/kk.
  • Lapseton ja naimaton opiskelija voi saada oppimateriaalilisää, jos vanhempien tai yksihuoltajavanhemman yhteenlasketut tulot ovat enintään 41 100 €/v ja hän asuu vanhempansa luona ja on alle 20-vuotias tai asuu itsenäisesti ja on alle 18-vuotias.
  • Oppimateriaalilisää voivat saada opintotukeen oikeuttavaa ammatillista koulutusta tai lukiokoulutusta suorittavat opiskelijat, ja sitä voivat hakea ja saada myös 15- ja 16-vuotiaat, vaikka he eivät voi saada muuta opintorahaa. Oppimateriaalilisää haetaan opintotukihakemuksella.

https://sosiaalivakuutus.fi/opintorahan-huoltajakorotuksesta-ja-oppimateriaalilisasta-lisatukea-lahes-60-000-opiskelijalle/#box-story-0

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje