Siirry sisältöön
Näkemyksiä sosiaaliturvasta, Puheenvuorot
|
12.9.2017

OPI-kurssi tukee opiskelijoita ammatillisen peruskoulutuksen murroksessa

OPI-kuntoutus auttaa esimerkiksi silloin, kun tutkinto uhkaa jäädä masennuksen vuoksi suorittamatta.

Ammatillinen perusopetus uudistuu vuonna 2018. Käytännön opetukseen ja opiskeluun on tulossa suuria muutoksia.

Ammatillinen koulutus ja ammatillisen perusopetuksen opetussuunnitelma ovat nyt suuressa murroksessa. Kuitenkin koulutuksen määrärahoja leikataan, vaikka samanaikaisesti pitäisi kehittää uusia joustavan opetuksen malleja.

Nuorisotakuu lupaa kaikille peruskoulunsa päättäneille koulutuspaikan peruskoulun jälkeen. Ammatillisten oppilaitosten pitää antaa mahdollisuus koulutuksen läpivientiin ja valmistumiseen myös niille nuorille, jotka tarvitsevat erityistä tukea esimerkiksi mielenterveysongelmien takia.

Perinteinen opiskelu ei sovi kaikille.

Kolmessatoista ammatillisessa oppilaitoksessa järjestetään nyt Kelan tukemia OPI-kursseja, joissa kuntoutus on yhdistetty opiskeluun. Kurssille osallistuva nuori saa kuntoutusjaksojen aikana tukea mielenterveysongelmiinsa ja voi samalla edistää opintojaan. Hänellä on näin mahdollisuus suorittaa tutkintonsa ajallaan.

OPI-kurssit antavat tukea opintoihin, masennusoireisiin ja elämänhallintaan ammatillista perustutkintoa opiskeleville nuorille. OPI-kursseja on edeltänyt OPI-hanke, joka toteutettiin vuosina 2011–2013 Opetushallituksen, Kelan sekä kahden ammattioppilaitoksen ja kahden kuntoutuspalvelujen tuottajan yhteistyönä.

Nuorten mielenterveysongelmat näkyivät koulutuksen keskeytyksinä ja syrjäytymisenä.

OPI-hankkeen tarkoituksena oli kehittää nimenomaan nuorille suunnattua kuntoutusta. Nuorten sairauspäivärahajaksot ja työkyvyttömyyseläkkeet olivat lisääntyneet, ja nuorten mielenterveysongelmat näkyivät myös koulutusten keskeytyksinä ja syrjäytymisenä.

OPI-hankkeessa saatiin hyviä kokemuksia oppilaitosten ja kuntoutuksen palveluntuottajien uudesta yhteistyömallista.

OPI-hankkeessa saatiin hyviä kokemuksia oppilaitosten ja kuntoutuksen palveluntuottajien uudesta yhteistyömallista. Oppilaitosten opiskeluhuollon ja opiskelijaterveydenhuollon henkilöt sekä opetushenkilöstö osallistuivat kuntoutukseen ja sen suunnitteluun opiskelijoiden rinnalla ja tukivat heitä erityisesti kuntoutuksen välijaksojen aikana. Hankkeen yhteydessä toteutettujen tutkimusten (Appelqvist-Schmidlechner ym. 2015 sekä Miettinen 2014)  mukaan kuntoutuksen kytkeminen opiskeluun kannattaa.

OPI-kurssit käynnistyivät Kelan vakiintuneena toimintana vuoden 2016 alussa. Mukana on 13 ammatillista oppilaitosta, joille hankittiin Kelan kuntoutuksen tarjouskilpailussa palveluntuottajakumppani. Jokaisen mukana olevan oppilaitoksen opiskelijoille järjestetään vuosittain kaksi OPI-kurssia.

 

Kenelle OPI-kuntoutus sopii?
  • OPI-kurssit on tarkoitettu ammatillista perustutkintoa opiskeleville 16-25–vuotiaille nuorille, joilla on masennus- tai ahdistushäiriöitä, joiden takia opinnot ovat pitkittymässä tai uhkaavat keskeytyä.
  • OPI-kurssilla voi osallistua kuntoutukseen voi osallistua opiskelun ohella. Kuntoutuksen takia ei tule pitkiä poissaoloja. Kurssiin sisältyy 6-8 yksilöllistä käyntikertaa ja 14 ryhmämuotoista kuntoutuspäivää.
  • Kurssikokonaisuus toteutuu kahden peräkkäisen lukukauden aikana. Kurssijaksojen välillä oppilaitos tukee opiskelijaa normaalin opetustoiminnan keinoin yhteistyössä esimerkiksi eritysopetuksen ja opiskelijahuollon kanssa. Näin varmistetaan, ettei opiskelija jää opinnoissa jälkeen kuntoutuksesta aiheutuvien poissaolojen takia.

Lue lisää: 18-vuotias Jonna kertoo Elämässä.fi-verkkomediassa, kuinka OPI-kurssi auttoi häntä pääsemään eroon jännityksestä.

Irja Kiisseli

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje