Siirry sisältöön
Tutkittua tietoa
|
26.11.2015

Nuoret eläkeläiset saavat useammin asumistukea

Tyypillisimmin asumistukea saavat 65–69-vuotiaat, mutta eläkeläisten määrään suhteutettuna asumistukea maksetaan useammin nuorille eläkeläisille.
Teksti Heidi Kemppinen

Eläkkeensaajan asumistukea saa yli 190 000 henkilöä. Tyypillisimmin tukea saavat 65–69-vuotiaat, mutta eläkeläisten määrään suhteutettuna asumistukea maksetaan useammin nuorille eläkeläisille.

Joulukuussa 2014 eläkkeensaajan asumistukea sai 191 000 henkilöä. Heistä valtaosa (69 %) oli täyttänyt 60 vuotta. Lähes joka kymmenes eläkkeensaajan asumistukea saava oli alle 40-vuotias.

Vuonna 2014 eläkkeensaajan asumistukeen oli oikeus 65 vuotta täyttäneillä Suomessa vakinaisesti asuvilla henkilöillä. Asumistukea ovat voineet hakea myös 16–64-vuotiaat, jotka ovat saaneet esimerkiksi Kelan tai työeläkelaitoksen maksamaa työkyvyttömyys- tai leskeneläkettä, takuueläkettä, ns. SOLITA-eläkettä tai vastaavaa etuutta ulkomailta. Henkilöt, jotka saavat pelkästään osatyökyvyttömyys- tai osa-aikaeläkettä, eivät voi saada eläkkeensaajan asumistukea.

Nuorten eläke on pienempi

Vuoden 2014 lopussa Suomessa asui arviolta 1 340 000 eläkeläistä, jotka olivat vähintään 65-vuotiaita tai jotka saivat Kelan tai työeläkelaitoksen maksamaa työkyvyttömyys- tai leskeneläkettä. He ovat valtaosin niitä henkilöitä, joilla olisi ollut iän tai eläkkeen perusteella oikeus eläkkeensaajan asumistukeen joulukuussa 2014. Asumistuen saamisen edellytyksiä ovat lisäksi pienet tulot.

Eläkeläisten ja eläkkeensaajan asumistuen saajien määriä on verrattu 5-vuotisikäryhmittäin. Vertailussa alle 40-vuotiaista eläkeläisistä yli puolet (56 %) sai vuoden 2014 lopussa eläkkeensaajan asumistukea. Nuorilla asumistuen yleisyyttä selittää se, että heidän keskimääräinen kokonaiseläkkeensä on pienempi kuin vanhemmilla eläkeläisillä.
Suurin joukko eläkkeensaajan asumistuen saajissa olivat 65–69-vuotiaat. Asumistuen maksaminen oli suhteellisesti harvinaisinta 65–79-vuotiaille eläkeläisille. Heistä asumistukea sai vertailussa alle 10 %. Tähän ikäryhmään sisältyvät myös suuret ikäluokat.

80 vuotta täyttäneiden eläkeläisten joukossa asumistuen saaminen yleistyy. Ilmiötä selittää osaltaan se, että palveluasuminen on ikäryhmässä yleisempää. Yli 80-vuotiailla on myös keskimäärin pienemmät eläkkeet kuin 65–79-vuotiailla.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje