Siirry sisältöön
Tutkittua tietoa
|
28.3.2019

Näin asumisen tuki muodostuu

Julkisista varoista maksettavien asumisen tukien kasvu on huolestuttanut tutkijoita ja päättäjiä viime vuosina. Asumisen tukien osuus julkisista menoista on kuitenkin pieni.
Teksti Johanna Hytönen, Antti Veilahti | Kuvat Essi Kuula

Asumisen tukeminen muodostaa 2,2 prosenttia kaikista julkisista menoista.

Kelan asumistuki* 2,9 % koko sosiaaliturvasta

 • Terveydenhuolto ja kuntoutus ym. 42,3 %*
 • Eläkkeet 39,7 %
 • Muut julkisen talouden menot 43,6 %
 • Lasten ja työikäisten muu kuin asumiseen liittyvä toimeentuloturva 14,9 %
 • Yleinen asumistuki 1,8 %
 • Muut asumisen tuet 1,1 %

* yleinen asumistuki, eläkkeensaajien asumistuki ja opiskelijoiden asumislisä

Yleisen asumistuen osuus kaikista asumismenoista

 • Yleistä asumistukea saavissa talouksissa 53,5 %
 • Asumistukea saavissa opiskelijatalouksissa 60,7 %
 • Asumistukea saavien työttömien talouksissa 57 %
 • Asumistukea saavien työssä käyvien talouksissa 48 %

85 % toimeentulotuen saajista saa myös yleistä asumistukea. (11/2017)

Asumisen tukeminen 2,2 % kaikista julkisista menoista

 • Yleinen asumistuki* 1,479 mrd. euroa (* ruokakuntakohtainen etuus)
 • Eläkkeensaajan asumistuki 618 milj. euroa
 • Asumisen tukemisen osuus toimeentulotuesta 338 milj. euroa
 • Opintotuen asumislisä 18 milj. euroa
 • Sotilasavustuksen asumisavustus 16 milj. euroa
 • ARA-tuet 193 milj. euroa
 • RAY:n/STEA:n avustukset 24 milj. euroa
 • Asuntolainojen korkojen vähennykset 100 milj. euroa
 • Kysyntä- ja tarjontatuet yhteensä 2,786 mrd. euroa

Toimeentulotukea maksettiin 737 milj. euroa vuonna 2018. Siitä 338 milj. oli asumismenojen laskennallinen osuus.

Tästä asumisen tuki muodostuu

Suora asumistuki

 • Yleinen asumistuki
 • Eläkkeensaajan asumistuki
 • Asumisen tukemisen osuus toimeentulotuesta
 • Opintotuen asumislisä
 • Sotilasavustuksen asumisavustus

Rakentamisen tukeminen

 • Kuntien vuokratuki rakentajille (Hitas)
 • Korkotukilainat
 • Erityisryhmien asuntotuotannon investointituki
 • Vuokra-asuntojen investointituki

Omistusasumisen tukeminen

 • Asuntolainojen korkovähennys
 • ASP-tili
 • Ensiasunnon ostajan veroetu

Lähteet ja lisätietoja:

Eurostat, eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintöympäristöministeriövaltiovarainministeriö, KelaARASosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAeduskunnan tarkastusvaliokunnan asiantuntijalausuntoToimivatko asumisen tuet? -seminaari 16.3.2019 (Kela), Kelan tutkimusblogiAsumisen tuet muutoksessa (THL), Asuminen sosiaalipoliittisena kysymyksenä (THL), Asumistuki vaikuttaa vuokriin luultua vähemmän (VATT), Asumistuki ja vuokrataso (VATT)

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje