Siirry sisältöön
Kehittyvä sosiaaliturva, Etuudet
|
9.3.2018

Näin aktivointi edistää työllistymistä

Työttömyysturvan aktiivimalli on herättänyt keskustelua työttömyyden alueellisista eroista. Mahdollisuudet aktiivisuusehdon täyttämiseen vaihtelevat eri puolilla maata ja myös kunnittain.
Teksti Pertti Honkanen, Kela | Kuvat Essi Kuula

Työttömyysturvan aktiivimallin kannustavuutta voidaan ennakoida vertailemalla työttömien aktivointitoimien vaikutusta eri puolilla maata.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoista saadaan selville kuntakohtaisia tietoja työttömyydestä. Tilastoista pystytään määrittelemään työttömien työnhakijoiden osuus kunnan työvoimasta eli kunnan työttömyysaste, edelleen jatkuvien työttömyysjaksojen keskimääräinen kesto viikkoina sekä työttömien osallistuminen aktivointipalveluihin.

Oheisessa kartassa on esitetty eri muuttujien äärilaitoja edustavien kuntien sekä Helsingin työttömyysaste, työttömyyden keskimääräinen kesto ja aktivointiaste joulukuussa 2017.

Muuttujat eivät korreloi kovin vahvasti keskenään. Korkeaan työttömyysasteeseen liittyy usein työttömyyden pitkä kesto, mutta riippuvuus ei ole kovinkaan vahva.

TOP 2 -menestyjäkunnat

Paimio ja Närpiö ovat joulukuun 2017 tilastojen mukaan Manner-Suomen menestyjäkuntia, joissa työttömyysaste on alhainen, työttömyyden kesto keskimääräistä lyhyempi ja työttömien aktivointiaste keskimääräistä suurempi. Ne kuuluvat kaikkien muuttujien osalta 20 parhaan kunnan joukkoon.

 

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje