Siirry sisältöön
Näkemyksiä sosiaaliturvasta
|
15.9.2022

Miten sosiaaliturvan tulisi reagoida ilmastokriisiin? Tuuli Hirvilammi ja Anni Marttinen vastaavat

Kela järjesti 22.9. Kela-aamun teemalla Kasvun rajat ja kestävä sosiaaliturva – mahdoton yhtälö? Kysyimme kahdelta Kela-aamun panelisteilta, Tampereen yliopiston tutkija Tuuli Hirvilammilta ja SOSTEn pääekonomisti Anni Marttiselta sosiaaliturvan ja ilmastokriisin yhteyksistä.
Teksti Paula Ristimäki | Kuvat Haastateltavat
Tuuli Hirvilammi ja Anne Marttinen

Katso koko Kela-aamun lähetys tallenteena Sosiaalivakuutus.fin webinaarikatsomosta!

Kela-aamun 22.9. keskustelutilaisuudessa pohdittiin, kuinka sosiaaliturva voi auttaa saavuttamaan Suomen kestävän kehityksen tavoitteet. Onko jatkuva talouskasvu ainoa mahdollisuus hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämiseksi? Entä miten ilmastonmuutos vaikuttaa sosiaaliturvaan?

Pystyt katsomaan koko paneelikeskustelun Sosiaalivakuutuksen webinaarikatsomossa.

Tampereen yliopiston tutkija Tuuli Hirvilammi, miten sosiaaliturvan tulisi reagoida ilmastokriisiin?

Ilmastokriisi on jo konkretisoitunut monilla tavoilla, se näkyy muun muassa ruokakeskustelussa, energian käyttöön liittyvässä pohdinnoissa, sään ääri-ilmiöissä ja monissa muissa arkeamme koskettavissa asioissa. Siksi kaikissa tulevaisuuttamme koskevissa päätöksissä ilmastonmuutoksen torjumisen pitäisi olla itsestään selvyys, myös sosiaaliturvassa.

Kestävän kehityksen tavoitteita on poistaa äärimmäinen köyhyys maailmasta ja turvata hyvinvointi ympäristölle kestävällä tavalla. Sosiaalipolitiikan ydin ei katoa mihinkään, jatkossakin tarvitaan sosiaalivakuutusta köyhyyden ja huono-osaisuuden ehkäisemisessä. On kuitenkin kiinnitettävä huomiota erityisesti siihen, millaisilla keinoilla apua tarjotaan. Sosiaalipolitiikan keinovalikoimaa pitää uudistaa rohkeasti niin, että huomioidaan myös ilmastonmuutos ja sen mukanaan tuomat uudet riskit. Lisäksi keinovalikoimaa tulee suunnata niin, että sosiaaliturva edistää vihreää siirtymää.

Nyt esimerkiksi energian hinta tulee nousemaan ja sitä varmasti joudutaan kompensoimaan myös jollakin tavalla. Ehkä voisimme tulevaisuudessa kompensoida tilannetta kohdistamalla tukea uusiutuvan energian mukaisten sähkösopimuksien solmimiseen ja ylläpitoon? Tai tarjoilla joissain tilanteissa sosiaaliturvan kautta etuseteleitä vaikka julkiseen liikenteeseen? Näissä yhdistyisivät niin sosiaaliturvan tarjoama tuki kuin kestävän kehityksen periaatteet.

Yksi vaihtoehto voisi olla osallisuustulo, joka olisi hieman korkeampi kuin vähimmäisturva. Näin voitaisiin motivoida osallisuustulon saajaa toimimaan jollakin yhteiskuntaa hyödyttävällä ja ilmastokriisiä ehkäisevällä tavalla. Varmasti keinovalikoimaan tarvitaan myös uudenlaisia veroja, joilla vihreää siirtymää edistetään.

Kaiken kaikkiaan sosiaaliturvan tulisi reagoida aktiivisesti ilmastonmuutokseen ja sen ehkäisemiseen. Toivonkin, että käynnissä olevassa sosiaaliturvauudistuksessa tehtäisiin rohkeita liikkeitä tähän suuntaan. Tavoitteena olisi, että ne mahdollisuudet, joita esimerkiksi asumistuki ja työttömyysturva ihmisille tarjoavat, olisivat kestävän kehityksen ja maapallon luonnonvarojen kestävyyden kannalta viisaita.

SOSTEn pääekonomisti Anni Marttinen, miten sosiaaliturvan tulisi reagoida ilmastokriisiin?

Kestävän kehityksen pyrkimyksenä on poistaa köyhyys ja huono-osaisuus maailmasta ja turvata hyvinvointi ympäristölle kestävällä tavalla. Korostaisin kuitenkin, että tähän on pyrittävä myös sosiaalisesti ja oikeudenmukaisesti kestävällä tavalla.

En pidä tarkoituksenmukaisena, että sosiaalietuuksia ohjattaisiin ilmastokestävään suuntaan hinnalla millä hyvänsä. En myöskään lähtisi moralisoimaan ihmisiä, jotka ovat köyhiä ja vähävaraisia ja lisäämään tälle pienelle ryhmälle kohdistettuja vaatimuksia entisestään. Varakkaat rasittavat ilmastoa eniten, eivät yhteiskuntamme huono-osaisten ryhmä. 

Esimerkiksi ajatus siitä, että jos tarvitsee vaikka talvitakin ja se pitää ilmastosyistä hankkia jostain tietystä liikkeestä tai second hand -kaupasta, on turha ja kuormittava ehto huono-osaiselle, joka todella tarvitsee ahdingossaan tukea takin hankintaan. Sosiaaliturvan pitää helpottaa ja tukea, ei lisätä vaatimusten kuormaa.

Toinen mietittävä asia on tämänhetkinen maailmantilanne: Ukrainan sota, sähkön ja bensan hintojen nousu. Tämä aiheuttaa joillekin ihmisille väistämättä enemmän vaikeuksia kuin toisille: asut joukkoliikenteen ulottumattomissa, lämmität omakotitaloa suoralla sähköllä tai vastaavaa. Vihreän siirtymänkin pitää olla oikeudenmukainen: bensatuki voi olla joissain tapauksissa ihan hyväksyttävä keino, jos sillä saadaan ihminen olemaan mukana työssä ja yhteiskunnan toiminnassa. Tärkeää on, että tuetaan niitä, joille se on tarpeen, ei niitä, jotka pärjäävät ilmankin.

Päivitetty 29.9. Poistettu kehotus tulla kuuntelemaan Kela-aamun live-lähetystä ja lisätty linkki, josta pääsee Kela- aamun tallenteeseen.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje