Siirry sisältöön
Muut asiantuntijat, Näkemyksiä sosiaaliturvasta
|
20.4.2017

Mitä EESSIlle kuuluu?

EU-maiden sosiaaliturvalaitokset voivat vaihtaa tietoja verkossa, kunhan EESSI-tietojärjestelmä otetaan laajasti käyttöön.

Viime kerralla bloggasin Kelan tekemästä maailmanlaajuisesta yhteistyöstä, jota tehdään kv-järjestö ISSAn (International Social Security Association) puitteissa. Kelan kannalta keskeistä kansainvälistä yhteistyötä on myös Euroopan unionissa tehtävä yhteistyö.

Tärkeimpiä säännöksiä ovat EU:n sosiaaliturva-asetukset 883/2004 ja 987/2009, jotka ovat EU-jäsenmaissa suoraan toimeenpantavaa lainsäädäntöä. Näiden asetusten avulla yhteensovitetaan jäsenmaiden välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaa. Niiden pohjalta on jo useiden vuosien ajan valmisteltu EESSI-järjestelmää.

EU-sosiaaliturvaa verkossa

EESSI on lyhenne sanoista Electronic Exchange of Social Security Information.  EESSI on tietojärjestelmä, jonka avulla EU-maiden sosiaaliturvalaitokset voivat vaihtaa tietoja nopeasti ja turvallisesti verkossa. Sen avulla voidaan nopeuttaa etuushakemusten käsittelyä sekä etuuksien laskemista ja maksamista. Nykyään tieto kulkee paperilomakkeilla ja yksittäisten maiden välillä muun muassa suojattua sähköpostia hyödyntäen.

Nykyään tieto kulkee paperilomakkeilla ja yksittäisten maiden välillä muun muassa suojattua sähköpostia hyödyntäen.

EU:n jäsenmaissa eli EU:n, ETA-maiden ja Sveitsin alueella on noin 15 000 sosiaaliturvalaitosta, joiden on tarkoitus kytkeytyä EESSI-järjestelmään kahden vuoden pituisen siirtymäajan kuluessa. Tämänhetkisten tietojen mukaan siirtymäaika on alkamassa tämän vuoden kesällä ja järjestelmää aletaan käyttää kaikissa EU:n jäsenmaissa heinäkuussa 2019.

Esikko yhdistää

Suomeen tulee yksi yhteinen EESSI-yhteyspiste kaikkien tämän maan EESSI-sidosryhmien käyttöön. Yhteyspiste rakennetaan Kelassa.

Suomen muut EESSI-toimijat – Kelan lisäksi – ovat Eläketurvakeskus, Tapaturmavakuutuskeskus, Työttömyyskassojen yhteisjärjestö, Työttömyysvakuutusrahasto, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA-keskus sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Useita suomalaisasiantuntijoita osallistuu Euroopan komission johdolla tehtävään EESSI-valmistelutyöhön EU:ssa.

Tämänhetkisten tietojen mukaan EESSI-järjestelmä aletaan käyttää kaikissa EU-maissa vuonna 2019.

EESSI-yhteyspisteprojekti rakentaa Suomen EESSI-yhteyspisteen. Esikko-projektissa taas koordinoidaan suomalaisten viranomaisten ja sosiaaliturvalaitosten siirtymistä EESSIn sähköiseen tiedonvaihtoon.

Parasta työtä

Toimin Esikko-projektin projektipäällikkönä ja projektitoimiston vetäjänä ja rakastan sitä työtä. Tilanteet ja haasteet muuttuvat koko ajan. Viimeisen vuoden aikana olen perehtynyt muun muassa EU:n CEF (Connecting Europe Facility) –rahoitusinstrumenttiin.

Saimme CEF-rahoitusta Suomessa tehtävään EESSI-työhön vuosille 2017–2018. Se on ollut kaikkinensa iso oppimisprosessi, ja tuonut myös hienoja onnistumisen hetkiä yhdessä kollegoiden kanssa.

Työssäni on tärkeää pysyä ajan tasalla ja seurata asioita laajasti Euroopassa. On myös tärkeää keskustella ja valmistella sosiaaliturva-asioita eri alojen kollegoiden kanssa Suomessa ja Euroopassa. Teemme läheistä yhteistyötä erityisesti pohjoismaisten ja virolaisten sosiaaliturvalaitosten kollegoiden kanssa – myös EESSI-asioissa!

Kerron lisää EESSIstä taas, kun jotain uutta tapahtuu!

Lisätietoa:

Logo Co-financed by the European Union

Tanja Blomqvist

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje