Siirry sisältöön
Kehittyvä sosiaaliturva
|
30.11.2022

Mikä on ollut toistaiseksi isoin onnistuminen sosiaaliturvauudistuksen valmistelussa? Outi Antila, Tarja Filatov ja Pasi Moisio vastaavat

Kela järjestää 9.12. keskustelun teemalla Sosiaaliturva uudistuu – kuinka käy Kelan? Kysyimme keskustelun osallistujilta, eli Kelan pääjohtaja Outi Antilalta, kansanedustaja Tarja Filatovilta ja sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja Pasi Moisiolta, mikä on toistaiseksi ollut komiteatyön isoin onnistuminen.
Teksti Paula Ristimäki
Outi Antila, Tarja Filatov ja Pasi Moisio.

Kela-aamun 9.12. keskustelijat Outi Antila, Tarja Filatov ja Pasi Moisio.

Kela-aamun 9.12. keskustelutilaisuudessa puhutaan sosiaaliturvauudistuksen valmistelun onnistumisista ja siitä, mikä uudistusta on hidastanut. Keskustelussa pohditaan myös, mitä kaavaillut muutokset tarkoittaisivat Kelalle ja koko yhteiskunnalle.

Koko paneelikeskustelun voi katsoa Sosiaalivakuutuksen webinaarikatsomossa. Ilmoittaudu mukaan!

Mikä on ollut toistaiseksi isoin onnistuminen sosiaaliturvauudistuksen valmistelussa, Kelan pääjohtaja Outi Antila?

”Sosiaaliturvan uudistaminen kuuluu toteutuessaan mittaluokaltaan merkittäviin uudistuksiin. Tällaisia linjauksia ja päätöksiä ei voi tehdä ilman laajoja selvityksiä ja arvioita. Työ onkin tähän asti keskittynyt taustojen rakentamiseen.

Suurimpana onnistumisena voisi pitää perusteellisen taustoituksen kokoamista ja kansainvälisten katsausten päivittämistä. Näiden avulla on jo päästy määrittelemään hiukan tarkemmin uudistuksen tavoitteita.

Hyvä on kuitenkin muistaa, että tämän mittaluokan uudistukset ja osauudistuksetkin on tehtävä ja erityisesti toimeenpantava askel kerrallaan. Tämä ei siis ole pikamatka vaan maraton.”

Mikä on ollut toistaiseksi isoin onnistuminen sosiaaliturvauudistuksen valmistelussa, kansanedustaja Tarja Filatov?

”Aika vaikea kysymys, kun mitään päätöksiä ei ole vielä tehty. Mutta ehkä merkityksellisintä sosiaaliturvauudistuksen komiteatyöskentelyssä on ollut se, että se on lisännyt meidän kaikkien ymmärrystä siitä, että palvelut ja turva olisi saatava kulkemaan käsi kädessä ja että ihmisen tulisi saada juuri sellaista turvaa ja apua kuin hän oikeasti tarvitsee.

Esimerkiksi työvoimapalveluiden puolella on tällä hetkellä paljon ihmisiä, joiden pitäisi ehkä olla sairauspäivärahalla, henkilöitä, joiden ongelma ei ole työn puute vaan työkyvyn puute, mutta he ovat jotenkin jämähtäneet työvoimapalvelujen asiakkaaksi. On turha ohjata ketään työn etsimiseen, jos oikea ongelma onkin työkyvyn puute. Tuelta toiselle siirtyminen pitäisi saada helpommaksi, vaikka niiden järjestäjänä olisi eri toimijoita. Silloin jokainen saisi myös sitä itselleen parhaiten sopivaa palvelua ja apua tilanteesta selviämiseen.

Myös poliittisesti alkaa olla yhtenäistä näkemystä siitä, että ihmiselle pitäisi olla tarjolla yksi ja juuri hänen tilannettaan parhaiten hoitava ja palveleva etuus ja että oikeiden palvelujen pitäisi olla aina helposti löydettävissä.

Lisäksi olen erittäin tyytyväinen siitä, että sosiaaliturvakomitean työn aikana olemme saaneet käyttöömme paljon hyvää uutta tutkimustietoa useista asiaan liittyvistä teemoista.”

Mikä on ollut toistaiseksi isoin onnistuminen sosiaaliturvauudistuksen valmistelussa, tutkimusprofessori ja sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja Pasi Moisio?

”Kyllä tärkein onnistuminen tähän mennessä on varmasti se, että olemme onnistuneet määrittelemään ja konkretisoimaan sosiaaliturvan keskeiset ongelmat ja kiistakysymykset. Ne ovat hyvä pohja sosiaaliturvakomitean jatkotyölle.

Meillä täytyy olla yhteinen ymmärrys siitä, mitä ongelmia halutaan ratkaista, ennen kuin voidaan miettiä, millä keinoin niitä lähdetään korjaamaan. Esiin nousseet ongelmat ovat vaikeita niin sanottuja viheliäisiä ongelmia. Jos eivät olisi, ne olisi jo ratkaistu.

Komitea jatkaa selvitystyötään isoimpien tunnistettujen ongelmien ja kiistakysymysten parissa. Niitä ovat syyperusteisen perusturvan yhtenäistäminen, toimeentulotuen rakenteellinen asema sosiaaliturvassamme sekä yksilön oikeudet ja velvollisuudet. Laajimmillaan on kyse uuden narratiivin rakentamista suomalaisen sosiaaliturvan uudistamiselle.

Tutkijana olen myös erittäin tyytyväinen siitä, että tähän mennessä sosiaaliturvakomitean työskentelyssä tutkimusyhteisö, poliitikot ja virkamiehet ovat onnistuneet lähentymään ja käymään syvempää dialogia. Toivon, että tutkijoilla ja tutkimuslaitoksilla on tulevaisuudessa paljon merkittävämpi rooli suurten poliittisten uudistusten valmistelussa.”

Kuuntele myös Suoraan sosiaaliturvasta -podcastin 10. jakso: Työnteon ja sosiaaliturvan yhdistäminen takkuaa – löytyykö sosiaaliturvauudistuksesta ratkaisuja?

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje