Siirry sisältöön
Kehittyvä sosiaaliturva
|
15.9.2017

Kuntoutus säästää laaja-alaisesti

Kuntoutuksella kohennetaan vuosittain tuhansien ihmisten toimintakykyä, arvioi Kelan kuntoutussuunnittelija Pirjo K. Tikka.
Teksti Sanna Sevänen

Kuntoutuksella pyritään parantamaan ihmisen toimintakykyä arjessa, työssä tai opinnoissa. Kun kuntoutus kohdistetaan ja ajoitetaan oikein, saadaan yleensä hyviä tuloksia. Oikea-aikainen kuntoutus säästää sosiaali- ja terveysmenoissa. Kuntoutuksen uudistamiskomitea on tehnyt ehdotuksia siitä, miten Kelan korvaama kuntoutus uudistuu lähivuosina. Uudistus kulkee käsi kädessä sote-uudistuksen kanssa.

1 Mitä tarkoitetaan kuntoutuksen oikealla ajoituksella Kelan suunnittelija Pirjo K. Tikka?

Paras ajoitus kuntoutukselle on silloin, kun ihminen itse havahtuu siihen, että elämälle pitäisi tehdä jotain. Silloin motivaatio on kohdallaan ja tulokset hyviä.
Kuntoutukseen hakeutumiseen pitää aina olla lääketieteellinen syy, useimmiten jokin sairaus tai vamma. Tällä hetkellä kokeillaan nuorille suunnattuja kuntoutuspalveluita, joiden saaminen ei edellytä sairautta tai vammaa.

Kuntoutuksen vaikutukset toimintakykyyn ovat selvästi paremmat, jos kuntoutus aloitetaan varhaisessa vaiheessa.

Kuntoutuksen vaikutukset toimintakykyyn ovat selvästi paremmat, jos kuntoutus aloitetaan varhaisessa vaiheessa. Jos kipujen ja vaivojen kanssa on joutunut elämään vuosikausia, vaikutukset näkyvät hitaammin.

2 Millainen kuntoutus on tehokkainta?

Tehokkainta on kuntoutus, jossa huomioidaan laaja-alaisesti kaikki elämän ja toimintakyvyn osa-alueet. Esimerkiksi ammatillinen kuntoutus toteutetaan aiempaa useammin yhteistyössä työpaikan ja työterveyshuollon kanssa. Yhdessä kehitetään työoloja ja työn tekemisen tapoja.

Lasten vaativa lääkinnällinen kuntoutus tehdään kotona, päiväkodissa tai koulussa. Perhettä, hoitajia ja opettajia autetaan tukemaan lasta arjessa.

Erittäin tehokkaita ovat myös aivoverenvuotohäiriöön sairastuneiden kuntoutukset, jotka on räätälöity yksittäisen ongelman ratkaisemiseksi.

3 Millaisia säästöjä kuntoutuksella saadaan aikaan?

Kuntoutuksella voidaan parantaa lasten ja nuorten tulevaisuuden näkymiä, hankkia työikäisille lisää vuosia työelämässä ja välttää ikäihmisten tai vaikeasti sairaiden joutuminen kalliiseen ja raskaaseen laitoshoitoon. Kuntoutuksella siis vähennetään sairauspoissaoloja ja niistä aiheutuvia kustannuksia, pienennetään terveydenhuoltomenoja ja vältetään verotulojen menetyksiä.

Kelan lisäksi moni muu taho, kuten työeläkelaitokset, järjestää kuntoutusta. Siksi säästettyjä euromääriä on vaikea arvioida. Summat ovat joka tapauksessa merkittäviä. Tärkeintä on yksilön kokema hyöty, jota ei mitenkään voi mitata rahassa.

4 Millainen kuntoutus toimii eri tilanteissa?

Syöpää sairastavien kuntoutus on aina sopeutumisvalmennusta, jossa annetaan välineitä uuden, muuttuneen tilanteen hyväksymiseen ja tuetaan toipumista. Painopiste on ammattilaisen johdolla käydyissä ryhmäkeskusteluissa ja vertaistuessa.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsivien kuntoutuksessa huomioidaan liikunnan mahdollisuudet. Tuki- ja liikuntaelinsairaille tarkoitetuilla TULES-kursseilla pyritään löytämään liikkumisen muotoja, jotka tukevat toimintakykyä ja jäävät pysyväksi osaksi arkea.

Omaishoitajien kuntoutuskursseille tullaan usein yhdessä omaishoidettavan puolison kanssa.

Omaishoitajien kuntoutuskursseille tullaan usein yhdessä omaishoidettavan puolison kanssa. Kuntoutuksen tavoitteena on lisätä osapuolten keskinäistä ymmärrystä ja auttaa heitä katsomaan samaan suuntaan. Hoitajalle voidaan tarjota käytännöllisiä ohjeita vaikka nostamiseen ja pukemisen avustamiseen. Monesti annetaan myös tietoa sosiaaliturvasta. Omaishoitajien palautteessa mainitaan yleensä tärkeimmäksi asiaksi vertaistuki.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje