Siirry sisältöön
På svenska
|
9.6.2016

KIILA-rehabiliteringen förlänger arbetskarriärerna

KIILA-rehabiliteringen som inleddes i maj stöder förverkligandet av regeringens spetsprojekt, bedömer planerare Leena Penttinen på FPA.
Teksti Johanna Hytönen

KIILA-kuntoutus on työssä oleville tarkoitettu ammatillinen kuntoutus, jonka tehtävänä on työ- ja toimintakyvyn edistäminen ja tukeminen.

Hur bedömer du KIILA-rehabiliteringens samhälleliga betydelse?

KIILA-rehabiliteringen är en yrkesinriktad rehabilitering som är avsedd för att främja och stöda arbets- och funktionsförmågan. Den hjälper anställda i medelåldern och äldre att orka i sitt arbete och möjligtvis fortsätta i arbetet ända till pensionsåldern. Det är fint om de tack vare rehabiliteringen orkar till exempel några år längre. Det är skäl att komma ihåg att Finland åldras i rask takt.

 

Hur skiljer sig KIILA från den tidigare TYK-rehabiliteringen?

KIILA-rehabiliteringen utförs som en så kallad intervention, och under rehabiliteringen beaktar man även rehabiliteringsklientens arbetssituation och funktionsförutsättningar på arbetsplatsen. KIILA-rehabiliteringen genomförs som ett samarbete mellan rehabiliteringsklienten, dennes chef, arbetshälsovården, rehabiliteringserbjudaren och möjligen även arbetsgemenskapen. KIILA-rehabiliteringen är en process för reform och inlärning som är till nytta både för rehabiliteringsklienten och för dennes arbetsplats.

I planeringen av rehabiliteringen har man använt forskningsinformation från en undersökning med 250 rehabiliteringsklienter. Undersökningen gjordes ursprungligen med tanke på den tidigare planerade AURA-rehabiliteringen, som dock aldrig blev av.

 

Hur kan KIILA-rehabiliteringen svara på det föränderliga arbetslivets behov?

Upprepade organisationsförändringar och stress på arbetsplatsen påverkar de anställdas arbetsförmåga, ork och arbetsmotivation. Många funderar på var de kan få energi och resurser för sitt arbete. KIILA-rehabiliteringen kan även användas för att utveckla arbetsförhållandena och sättet de arbetar. Rehabiliteringen hjälper även arbetsplatsen att fungera mer effektivt.

I förverkligandet av KIILA-rehabiliteringen har även det stressiga arbetslivets krav beaktats. Rehabiliteringen kan utföras som delvis öppen, på deltid som en del av arbetsdagen och till vissa delar även som en distansrehabilitering med hjälp av videoförbindelser. Detta kan även göra det enklare för en del att delta.

Hur kan man söka till KIILA-rehabiliteringen?

Till KIILA-rehabiliteringen söker man antingen via arbetshälsovården eller via primärvården. Utmaningen inom primärvården är att identifiera behovet av rehabilitering. Bakom upprepade sjukledigheter eller sjukdomar i stöd- och rörelseorganen kan ligga en belastning som beror på arbetet, och här kan man ingripa med KIILA-rehabiliteringen.

Ansökningen till rehabiliteringskurserna är öppen hela tiden, och arbetsgivare, arbetshälsovård, förbund och föreningar kan ansöka om rehabiliteringskurser på webben. Kurserna sammanställs av enskilda rehabiliteringsklienter. Dessutom ordnas KIILA-rehabilitering till exempel för föreningar och förbund.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje