Siirry sisältöön
Puheenvuorot
|
21.2.2022

Kela on perheystävällinen työpaikka – taustalla on vuosien kehitystyö, joka jatkuu yhä

Kela sai viime keväänä Väestöliitolta Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen. Perheystävällisyyden parantaminen ei ole loppunut tunnuksen saamiseen. Tuore muutos on esimerkiksi vuorovanhemmille suunnattu mahdollisuus tehdä joka toinen viikko lyhennettyä työaikaa.

Väestöliitto myönsi 17.5.2021 Kelalle Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen osoituksena ansiokkaasta perheystävällisyyden kehittämisestä. Kelassa työskentelee yli 8 000 henkilöä, joten käytännöillämme ja työkulttuurillamme on suora vaikutus tuhansien perheiden arkeen. Olemme myös suurin tunnuksen saanut työnantaja.

Ison organisaation perheystävällisyys ei ole sattumaa vaan määrätietoisen kehittämisen tulosta. Työ alkoi Kelassa jo vuonna 2014. Silloin tehdyissä kyselyissä henkilöstö toivoi erityisesti mahdollisuutta etätyöhön. Etätyö oli tuolloin mahdollista lähinnä IT-palveluissa, ja asiakaspalvelussa ja etuuskäsittelyssä sitä ei tehty ollenkaan.

Pitkäjänteinen yhteistyömme Väestöliiton kanssa käynnistyi Perheystävällisesti töissä -ohjelmassa vuonna 2016. Tuolloin pilotoimme etätyötä runsaan vuoden ajan kahdessa asiakaspalveluyksikössä ja kahdessa vakuutuspiirissä. Tavoitteena oli myös kasvattaa työaikapankin suosiota. Halusimme näin edistää tasapuolista vanhemmuutta sekä tukea vuorovanhempia ja ikääntyvistä vanhemmistaan huolehtivia.

Pilotteihin osallistuneet kokivat etätyön edistäneen työn ja perhe-elämän yhteensovittamista ja lisänneen työhyvinvointia. Etätyö toi joustoja arkeen. Pilotin jälkeen päivitimme etätyöohjettamme ja mahdollistimme etätyön tekemisen myös ratkaisu- ja asiakaspalvelutyössä.

Kun koronapandemia tuli Suomeen maaliskuussa 2020, enemmistö kelalaisista siirtyi kertarysäyksellä kotietätyöhön. Siirtymä onnistui hyvin, ja osaltaan siihen vaikutti se, että Kelassa oli tehty jo aiemmin laajasti etätöitä. Perheystävällisyyden kehittämiseksi tehty työ osoittautuikin arvokkaaksi myös kriisitilanteessa.

Perheystävällisyys näkyy henkilöstön kokemuksissa

Perheystävällisyyttä kehittäessä ja siitä viestiessä olemme pitäneet mielessä perheiden moninaisuuden. Kaikilla on perhe, mutta se ei ole kaikilla samanlainen. Yksin asuvalle ihmiselle perhe voi tarkoittaa esimerkiksi lemmikkiä tai läheistä ystävää.

Helmikuussa 2019 tekemäämme henkilöstökyselyyn vastanneista kelalaisista 69 prosenttia kertoi, että työ ja muu elämä olivat tasapainossa. Työn ja muun elämän tasapainossa oli kuitenkin puutteita erityisesti asiakkuuspalveluissa työskentelevillä, yksinhuoltajilla, etävanhemmilla ja työn ohessa opiskelevilla. Lisäksi haasteita koettiin tilanteissa, jossa vastaaja tai hänen puolisonsa oli työn vuoksi pois kotoa osan viikkoa.

Jatkoimme yhteistyötä Väestöliiton kanssa Tasa-arvo ja isät -hankkeessa, jonka tavoitteena oli vahvistaa vanhemmuutta ja tasa-arvoa tukevaa työkulttuuria. Kelan tavoitteena hankkeessa oli rakentaa tasa-arvoista ja erilaiset perhetilanteet huomioon ottavaa työkulttuuria.

Lisäsimme viestintää siitä, että haluamme työnantajana tukea työn ja perhe-elämän yhteensovittamista ja perheiden tilanteisiin sopivia ratkaisuja. Myös esimerkiksi työajan joustavampaa sijoittelua ja osa-aikatyöstä sopimista helpotettiin.

Helmikuussa 2021 tekemämme henkilöstökysely näytti positiivista kehitystä siinä, miten työnantajan koettiin suhtautuvan työn ja muun elämän yhteensovittamiseen ja miten Kelan asenneilmapiirin perheystävällisyys koettiin. Kyselyyn vastanneista lähes 80 prosenttia oli valmis suosittelemaan Kelaa perheystävällisenä työpaikkana. Työntekijät kokivat aiempaa helpommaksi esimerkiksi ottaa puheeksi työaikaa koskevat toiveet esihenkilön kanssa.

Yksi merkittävä ero vuosien 2019 ja 2021 kyselytuloksissa liittyi etätyömahdollisuuksiin: koronapandemia oli lisännyt etätyön tekemistä koko Kelassa. 90 % vastaajista oli tyytyväisiä etätyömahdollisuuksiinsa. Vastaajat olivat aiempaa tyytyväisempiä joustomahdollisuuksiin päivittäisessä työajassa ja mahdollisuuteen olla tilapäisesti pois töistä omien asioiden hoitamista varten.

Kelan työ perheystävällisyyden eteen jatkuu

Kela haluaa työnantajana kehittää erilaiset perhetilanteet huomioon ottavaa työkulttuuria. Perheystävällisyys lisää työntekijöiden hyvinvointia ja tyytyväisyyttä, mikä on myös työnantajan etu. Henkilöstökyselyjen perusteella toimihenkilömme ovat valmiita joustamaan tarvittaessa, sillä myös työnantaja koetaan joustavaksi.

Vuoden 2021 alusta olemme tarjonneet vuorovanhemmille mahdollisuuden tehdä joka toinen viikko täydet viikkotunnit ja joka toinen viikko 23,75 tuntia. Lisäksi vuoden 2022 alusta kelalaisten on ollut mahdollista sopia 40 prosentin työajasta. Tarve 40 prosentin työajalle huomattiin, kun vastaan tuli toimihenkilön hakemus osittaisesta vanhempainrahakaudesta, eikä Kelassa ollut käytössä tähän sopivaa työaikaa.

Uusimpia joustoja hyödyntävien Kelan toimihenkilöiden joukko on toistaiseksi pieni. Joustoilla voi kuitenkin olla iso merkitys heidän arjessaan. Jatkamme edelleen työtä sen eteen, että Kela olisi entistä perheystävällisempi työpaikka.

Tuija Jokinen

Työsuhdepäällikkö, Kela

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje