Siirry sisältöön
Näkemyksiä sosiaaliturvasta, Puheenvuorot
|
6.10.2017

Kela auttaa sote-uudistusta onnistumaan

Kansalliset ratkaisut takaavat asiakkaiden yhdenvertaisuuden sote-uudistuksessa.

Kelalle on annettu merkittävä rooli sote-uudistukseen liittyvän valinnanvapauden toteuttamisessa. Tiedonhallintapalvelujen rakentaminen on lähtenyt vauhdilla käyntiin, ja edessä on valtava urakka. Meitä tekijöitä vie eteenpäin usko sote-uudistuksen merkityksellisyyteen ja siihen, että teemme yhdessä parempaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Kelassa rakennetaan kansallista tietovarantoa, jonka kautta kaikki sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvittava tieto on eri toimijoiden käytössä. Se mahdollistaa digitalisaation aivan uudessa laajuudessa koko palvelujärjestelmässä.

Työtä tehdään yhteistyössä: yhden toimijan yksinään tekemä järjestelmä ei voi onnistua. Myös työn tekemisen tapa muuttuu.

Pilotit käynnistyvät ensi kesänä.

Lainsäädäntö ei ole vielä valmis. Pilotointi kuitenkin aloitetaan jo ensi kesänä. Työn eteneminen on siis suunniteltava järjestelmällisesti.

Tietojärjestelmätyössä linjausten nopeus ratkaisee etenemisen tahdin. Avainsanoja ovat nopeus ja reagointikyky. Päätöksentekomekanismi on hiottava huippuunsa. Vuoropuhelua tulee käydä päivittäin matalalla kynnyksellä.

Perustulokokeilun opit käyttöön

Ammennan kokemusta perustulokokeilun toteutuksesta. Työ käynnistyi toukokuussa 2016, jolloin kokeilun alkamiseen oli aikaa seitsemän kuukautta. Kokeilun toteutus onnistui kolmesta syystä.

Ensinnäkin heti aluksi koottiin eri alojen asiantuntijoista koostuva ryhmä. He pystyivät kokoontumaan palavereihin tarvittaessa nopeastikin. Tapaamisissa kaikille muodostui käsitys siitä, mitä oltiin tekemässä ja miten tietojärjestelmien tulee toimia. Samalla asiasisältö muotoutui.

Toiseksi projekti sai johdon luottamuksen ja riittävän vapauden päättää asioista. Yksi päättävä henkilö oli valmiudessa vastaamaan projektin linjauskysymyksiin saman päivän aikana.

Kolmanneksi mukana oli motivoitunut, sitoutunut, joustava ja innostunut ryhmä asiantuntijoita, jotka ymmärsivät asian merkityksellisyyden. Tämä työ priorisoitiin kaiken muun edelle.

Palvelut pitää rakentaa yhteistyössä

Nyt sote-uudistuksen rakentamisvaiheessa kuin tulevaisuudessakin on välttämätöntä, että palvelut luodaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden, ministeriöiden, maakuntien, palveluntuottajien ja muiden toimijoiden kanssa. Pohdimme parhaillaan, missä vaiheessa ja miten saamme asiakkailta palautetta sen varmistamiseksi, että työ etenee oikeaan suuntaan.

Asiakkaiden yhdenvertaisuuden takaamisen tulee olla yksi sote-uudistuksen kantavista tavoitteista. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi kansalliset ratkaisut ovat hyviä ja perusteltuja.

Valtakunnallinen malli tarvitaan esimerkiksi sote-uudistuksessa käyttöön otettavaan henkilökohtaiseen budjettiin. Kelalla on paljon annettavaa sen rakentamisessa.

Myös asiakkaiden palveluprosessien tukemisen ja kansalaisviestinnän vastuut on hyvä jakaa pian. Näissäkin tehtävissä voidaan hyödyntää Kelan kattavaa palvelukanavaverkkoa ja osaamista.

Marjukka Turunen

Kirjoittaja on Kelan lainsäädäntöjohtaja.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje