Siirry sisältöön
Kehittyvä sosiaaliturva, Etuudet
|
14.9.2018

Kansallinen tulo­rekisteri luo edellytykset palvelun auto­matisointiin

Kansallinen tulorekisteri tulee käyttöön vuoden 2019 alusta, kun työnantajat alkavat ilmoittaa sinne työntekijöidensä palkkatietoja. Miten tulorekisteri vaikuttaa Kelan etuuksien käsittelyyn, etuusjohtaja Anne Neimala?
Teksti Päivi Maaniitty

Kelan asiakkaiden ei tarvitse kantaa huolta tietojen siirtymisestä tulorekisteriin. Me huolehdimme siitä, että tiedot tulevat meille oikein, sujuvasti ja turvallisesti, kertoo etuusjohtaja Anne Neimala.

 1. Miten kansallinen tulorekisteri vaikuttaa Kelan etuuskäsittelyyn ja etuuksien myöntämiseen vuoden 2019 alusta?

Asiakkaiden ei tarvitse ainakaan enää toimittaa erikseen palkkalaskelmiaan Kelaan, sillä palkkatiedot saadaan suoraan tulorekisteristä. Tulorekisteri saadaan etuuksissa käyttöön vaiheittain. Siitä saa lisää tietoa esimerkiksi kela.fistä.

Valtaosa Kelan maksamista etuuksista on tuloharkintaisia, eli niiden myöntäminen tai määrä riippuu asiakkaan ajankohtaisista tuloista. Tulotietoja kertyy rekisteriin 1.1.2019 alkaen sitä mukaa kuin palkkaa maksetaan.

Joidenkin etuuksien, kuten sairaus- ja vanhempainpäivärahan, myöntämiseen vaikuttavat pitkän aikavälin tulot. Näiden etuuksien käsittelyssä tulorekisterin tuoma hyöty näkyy vasta myöhemmin, kun tulotietoja on kertynyt pidemmältä ajalta.

Sairausvakuutuslakiin tarvitaan lisäksi vielä muutoksia, ennen kuin tulorekisteriä päästään täysimittaisesti hyödyntämään.

Sairausvakuutuslakiin tarvitaan lisäksi vielä muutoksia, ennen kuin tulorekisteriä päästään täysimittaisesti hyödyntämään hakemusten käsittelyssä. On etuuskohtaista, millä aikataululla rekisterin tuoma hyöty tulee näkyviin.

Kelan asiakkaiden ei tarvitse kantaa huolta tietojen siirtymisestä. Me huolehdimme siitä, että tiedot tulevat meille oikein, sujuvasti ja turvallisesti. Otamme myös entiseen tapaan yhteyttä, jos jotakin on syytä varmistaa. Jos haluaa itse käydä katsomassa omia tietojaan tulorekisterissä, sekin tulee olemaan mahdollista.

2. Minkälaisia suunnitelmia tulorekisterin hyödyntämiseen on jatkossa?

Tulorekisteri on osa digitalisaatiota ja antaa uudenlaisia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen. Rekisteri on edellytys etuuskäsittelyn automatisoinnille ja proaktiiviselle toiminnalle, jossa Kela voi ottaa aktiivisesti asiakkaaseen yhteyttä. Kaikkea ei saada heti käytäntöön.

Asiakkaan tulot ovat jatkossa valmiina hakemuksessa.

Jatkossa on mahdollista saada tiedot tulorekisteristä suoraan Kelan järjestelmään, jossa etuuspäätös käsitellään. Tällöin asiakkaan tulot ovat hakemuksessa valmiina pohjatietona. Asiakkaan täytyy vain tarkistaa tiedot ja lähettää hakemus eteenpäin.

Tiettyjä hakemuksia on mahdollista käsitellä Kelassa automaattisesti niiden tietojen pohjalta, joita tulorekisterissä on. Tulorekisterin ansiosta voimme myös esimerkiksi ilmoittaa asiakkaalle, jos hänellä alkaa olla niin paljon tuloja, että ne vaikuttavat tuen tai etuuden myöntämiseen. Esimerkiksi opintotuki on tällainen etuus.

Rekisteri parantaa päätösten oikeellisuutta ja vähentää etuuksien takaisinperintää.

Tulorekisterin avulla Kelassa pystytään tehostamaan valvontaa. Voimme saada tulorekisterin kautta tiedon, jos asiakkaan tulot muuttuvat siten, että tuloharkintaisen etuuden määrää on syytä tarkistaa. Rekisteri parantaa päätösten oikeellisuutta ja vähentää etuuksien takaisinperintää.

3. Miten tulorekisteri vaikuttaa työnantajien toimintaan?

Tulorekisteri yksinkertaistaa ja helpottaa monella tavalla myös työnantajien työtä. Jatkossa työnantaja voi esimerkiksi lähettää tulorekisterin kautta työntekijän vanhempain- tai sairauspäivärahahakemuksen Kelaan samalla, kun hän maksaa työntekijän palkan.

4. Miten Kela on ollut ja on jatkossa mukana tulorekisterin kehittämisessä?

Olemme olleet alusta asti mukana miettimässä, millainen tulorekisterin pitäisi olla. Olemme myös heti ensimmäisessä aallossa ottamassa sitä käyttöön yhdessä Verohallinnon, työttömyysvakuutusrahaston ja työeläkelaitosten kanssa.

Muut toimijat tulevat mukaan vuoden 2020 alusta. Silloin tulorekisteriin tulevat näkyviin palkkatietojen lisäksi kansalaisten saamat etuudet. Olemme myös olleet vahvasti mukana ehdottamassa, minkä etuustulojen tietoja tulorekisteriin kerätään.

Jotta tulorekisterin sisältö vielä täydentyisi, tarvitsemme muutoksia lakiin.

Jotta tulorekisterin sisältö vielä täydentyisi, tarvitsemme muutoksia lakiin. Toivomme Kelassa, että myös pääomatulot saataisiin rekisteriin. Se helpottaisi meidän toimintaamme. Erilaisia lakiesityksiä on vireillä, ja uudet ominaisuudet saadaan jokseenkin nopealla aikataululla käytäntöön, jos lainmuutokset toteutuvat.

Tulorekisteriä on rakennettu aktiivisesti useita vuosia ja rakennetaan tästä eteenpäinkin. Rekisterin pystyttäminen ja yhteyksien luominen rajapintoineen on ollut kokonaisuudessaan valtavan iso hanke.

Palkkatietojen lisäksi Kela toivoo, että työnantajat ilmoittavat myös palvelussuhde-, poissaolo- ja tulolajitiedot, joita tarvitaan etuusratkaisuja varten.

(Tarkennettu tekstissä aikataulua 22.11.2018: tulorekisterin vaikutukset Kelan etuuksiin.)

Lue lisää tulorekisterin käyttöönotosta ja tulorekisteriin ilmoittamisesta: Tulorekisteriin ilmoittaminen ei ole pienille työnantajille vielä tuttua.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje