Siirry sisältöön
Kehittyvä sosiaaliturva
|
29.10.2015

Itäisen alueen työpari pitää tiiviisti yhteyttä arjen keskellä

Kelan organisaatio uudistuu 2016. Nyt esittäytyvät itäinen vakuutuspiiri ja asiakaspalveluyksikkö. Toimivista käytännöistä pidetään kiinni organisaatiouudistuksen jälkeenkin. Hyvät toimintamallit leviävät myös uusien vakuutuspiirin sisällä.
Teksti Hanna Moilanen | Kuvat Nana Uitto

Idässä neljä entistä vakuutuspiiriä yhdistyy yhdeksi kokonaisuudeksi. Keski-Suomi siirtyy uudessa organisaatiossa lännestä itään. Keskeistä arjen työtä ovat jatkossa toimintatapojen yhteensovittaminen ja toisilta oppiminen.

Kelan organisaatiouudistuksessa muodostettavien uusien vakuutuspiirien johtajat ja asiakaspalveluyksiköiden päälliköt tekevät tiivistä yhteistyötä tasavertaisena työparina. Idässä Riitta Huurinainen tarttuu vakuutuspiirin johtotehtäviin ensi vuoden alussa.

Asiakaspalveluyksikön päällikkönä aloittaa nykyinen Etelä-Savon vakuutuspiirin johtaja Irma Parén.

”Meillä Kelassa on yhtenäiset toimintatavat, ohjeet ja periaatteet. Silti eri vakuutuspiireissä on tehty joitain asioita eri tavalla”, Riitta Huurinainen sanoo.

Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa oma toiminta on organisoitu etuuksittain jo ennen organisaatiouudistusta.

Sisäisestä benchmarkingista ei tingitä

”Sisäinen benchmarking on aivan ensimmäisiä asioita. Mietimme, mistä pidetään kiinni ja mistä voimme oppia. Mikä kannattaa nostaa yhteiseksi toimintamalliksi jatkossa?” Riitta Huurinainen pohtii.

Tavoitteena on, että asiakkaat saavat hyvän palvelun ja nopeat päätökset heti vuoden alusta eli muutos saadaan toteutettua kitkattomasti.

”Toivon, että asiakaspalvelua pidettäisiin korkeassa arvossa Kelan sisällä ja että tämä arvostus välittyisi asiakkaille erinomaisena palveluna”, Irma Parén sanoo.

Sidosryhmäyhteistyöhön uusia ideoita?

Kelan itäisellä alueella yhtenäistetään työtapoja ja opitaan toisilta.

Riitta Huurinainen ja Irma Parén tuntevat toisensa reilun kuuden vuoden takaa. Riitta Huurinainen oli aloittanut työn Kelassa vuotta aikaisemmin. Parén puolestaan palasi Kelan palvelukseen pienen paussin jälkeen noin vuotta myöhemmin.

”Olemme viime vuosien aikana keskustelleet ja verranneet kokemuksia. Joskus soittelemme jopa useamman kerran viikossa”, Riitta Huurinainen kertoo.

Vaikka työtehtävät eriytyvät vuoden vaihtuessa, yhteyttä on tarkoitus pitää tiiviisti jatkossakin.

Yksi keskeisistä kysymyksistä on sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö. Isommilla alueilla toimijoita on enemmän ja myös välimatkat kasvavat. Tarvitaan uusia yhteydenpitotapoja.

”Pienemmissä ympyröissä yhteistyökumppanit ovat olleet fyysisesti lähempänä. Isolla alueella ei voi enää toimia samalla”, Riitta Huurinainen pohtii.

Asiakaspalvelussa tähdätään siihen, että asiakkaat saavat palvelun helposti olipa kyse verkkopalvelusta tai toimistokäynnistä. Ajatuksena on, että asiakaspalveluhenkilöstö voisi kiertää eri tehtävissä, jolloin työpäivään tulee vaihtelua.

”Vaikka organisaatiomuutos on iso, useimpien työ ei juuri muutu. Moni asia perustyössä pysyy ennallaan”, Irma Parén muistuttaa.

Ystävyys jatkuu myös uusissa tehtävissä

Pyysimme itäisen alueen uusia johtajia kertomaan, millainen tuleva työpari on ihmisenä ja kollegana.

”Minulle tuli heti ensi tapaamisessa tunne, että Irma on eräänlainen sielunkumppani. Tuntuu, kuin olisimme tunteneet jo aiemmin. Irman kanssa on helppo keskustella asioista ja verrata kokemuksia”, Riitta kertoo.

”Riitta on valtavan energinen ja aikaansaava. Hän on määrätietoinen tahtoihminen, joka osaa ottaa vastaan johtamisen haasteet. Riitta on sanavalmis, ja tilannehuumori kukoistaa usein jutuissamme”, Irma kuvaa.

”Irma on myös erittäin sivistynyt ja humaani ihminen. Hän on harkitsevainen puheissaan ja puhuu asiaa. Hänen suustaan ei lipsahtele sammakoita”, Riitta lisää.

 

Kelan organisaatiorakenne uudistuu vuoden 2016 alusta alkaen. Vakuutuspiirien määrä vähenee viiteen. Samalla uudistetaan ratkaisutoiminnan ja asiakaspalvelun hallinnollisia rakenteita. Tavoitteena on, että organisaatiouudistus näkyy asiakkaille jopa aiempaa parempina ja yhdenmukaisina palveluina.

Uusien vakuutuspiirien johtajat ja asiakaspalveluyksiköiden päälliköt tekevät jatkossa tiivistä yhteistyötä tasavertaisena työparina.

 

Itäinen vakuutuspiiri ja asiakaspalveluyksikkö

  • Kuntia alueella: 69
  • Etuuksia ratkaisevan henkilöstön määrä: runsaat 600 henkilöä
  • Vakuutettujen määrä: noin 840 000
  • Arvio ratkaisumääristä vuodessa: noin 2,3 miljoonaa
  • Etuusmenot vuodessa: 2,3 miljardia euroa
  • Mahdolliset erityisyksiköt ja muu erityisosaaminen: Erityisyksikkönä on opintotukikeskus. Lisäksi etuuksista Itäiseen vakuutuspiiriin ovat keskitettynä joko kokonaan tai osittain erityishoitoraha, 16 vuotta täyttäneen vammaistuki, kuntoutuksen apuvälineet ja perhe-eläkkeet.
  • Asiakaspalvelua hoitavien toimistojen määrä: 37
  • Yhteispalvelupisteiden määrä: 56 yhteispalvelupistettä ja 2 Asiakaspalvelu 2014-hankkeen mukaista asiointipistettä Mikkelissä ja Saarijärvellä
  • Asiakaspalveluhenkilöstön määrä: 116
  • Arvio asiakaskäyntien määrästä vuodessa: noin 390 000

 

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje