Siirry sisältöön
Tutkittua tietoa
|
9.3.2018

Itä-Suomi johtaa työttömyys­etuuksien tilastoa

Maakuntatasolla tarkasteltuna työttömyysetuuksia maksetaan eniten Pohjois-Karjalassa. Ansioturvan ja perusturvan jakautumisessa on alueellisia eroja.
Teksti Heidi Kemppinen, pääsuunnittelija, Kela


Työttömyyskassat ja Kela maksoivat vuonna 2017 työttömyysetuuksia Manner-Suomessa 96,4 milj. korvauspäivältä. Ansiopäivärahan osuus korvauspäivistä oli 37 %.

Manner-Suomessa työttömyys­etuuksia maksettiin 30 päivältä työ­ikäistä asukasta kohti vuonna 2017.

Työttömyysetuuksien saajien määrää suhteessa väestöön kuvaa alueel­lisesti parhaiten työttömyyspäivien määrä 18–64-vuotiaita asukkaita kohti. Tämä mittari ottaa huomioon myös sen, kuinka pitkään etuutta on maksettu vuoden aikana.

Manner-Suomessa työttömyys­etuuksia maksettiin 30 päivältä työ­ikäistä asukasta kohti vuonna 2017. Tämä tarkoittaa kuuden viikon pituista työttömyysetuusjaksoa.

Vähiten maksetaan Pohjanmaalla ja Uudellamaalla

Pohjois-Karjalassa oli maakuntatasolla tarkasteltuna suurin suhdeluku, 42 päivää asukasta kohti. Kymenlaaksossa suhdeluku oli 38 päivää ja Kainuussa 37 päivää.

Suhdeluku oli maakuntatasolla tarkasteltuna pienin Pohjanmaalla: 23 työttömyysetuuspäivää asukasta kohti. Uudellamaalla suhdeluku oli 24 päivää, Etelä-Pohjanmaalla 26 päivää ja Keski-Pohjanmaalla 27 päivää.

Vuonna 2017 työttömyysetuuspäivistä 37 % oli ansiopäivärahaa. Kelan maksamien peruspäivärahan ja työmarkkinatuen osuus oli 63 %.

Lapin ja Kainuun maakunnissa ansiopäivärahan osuus työttömyys­etuuspäivistä oli lähes puolet, Lapissa 49 % ja Kainuussa 48 %. Uudellamaalla ansiopäivärahan osuus oli selkeästi pienempi kuin muualla Manner-Suomessa. Uudellamaalla vain 30 % työttömyysetuuspäivistä oli ansiopäivärahan päiviä. Toiseksi pienin ansiopäivärahan päivien osuus oli Pirkanmaalla, 36 %.

Työttömyysetuuksien päivien määrässä asukasta kohti ei ole suuria eroja kaupunkimaisten ja muiden kuntien välillä.

Pääkaupunkiseudulla suhteellisesti vähemmän korvauspäiviä

Työttömyysetuuksien päivien määrässä asukasta kohti ei ole suuria eroja kaupunkimaisten ja muiden kuntien välillä. Kaupunkimaisissa kunnissa työttömyysetuuspäiviä maksettiin 30 päivältä asukasta kohti vuonna 2017. Muissa kunnissa vastaava suhdeluku oli 28 päivää.

Pääkaupunkiseutu erottuu tilastossa muista kaupunkimaisista kunnista. Siellä työttömyysetuuden saajia oli vuonna 2017 muita kaupunkimaisia kuntia vähemmän.

ääkaupunkiseudulla työttömyysetuuspäivien määrä asukasta kohti oli 25 päivää ja muissa kaupunkimaisissa kunnissa 32 päivää.

Perusturvan saajia enemmän kaupungeissa

Vuonna 2017 ansiopäivärahaa maksettiin 18–64-vuotiasta väestöä kohti 11 päivältä ja Kelan työttömyysetuuksia 19 päivältä.

Kelan maksamia työttömyysetuuksia maksettiin muita kuntia enemmän kaupunkimaisiin kuntiin.

Kelan maksamia työttömyysetuuksia maksettiin muita kuntia enemmän kaupunkimaisiin kuntiin. Kelan työttömyysetuuksien korvauspäivien määrä asukasta kohti oli kaupunkimaisissa kunnissa 20 päivää, kun se muissa kunnissa oli 15 päivää.

Ansiopäivärahaa maksettiin taajaan asuttuihin ja maaseutumaisiin kuntiin 13 päivältä asukasta kohti. Pääkaupunkiseudulla vastaava suhdeluku oli 7 päivää ja muissa kaupunkimaisissa kunnissa se oli 12 päivää.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje