Siirry sisältöön
Puheenvuorot
|
1.2.2023

Ihmisten toimintakyvystä täytyy pitää parempaa huolta, ja siihen tarvitaan koko yhteiskunnan turvaverkon yhteistyötä

Monissa elämäntilanteissa pelkästään Kelan etuudet ja palvelut eivät yksin riitä turvaamaan ihmisten työ- ja toimintakykyä.

Suomen sosiaaliturvajärjestelmässä monet eri toimijat – kuten Kela, työllisyyspalvelut, perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi – tekevät töitä yhteisen asiakkaan kanssa. Koska toimijoita on paljon ja roolit erilaisia, ihmisen voi olla haastavaa hahmottaa, kenen vastuulla minkäkin asian hoitaminen on ja mistä eri tilanteissa saa tarvitsemaansa apua.

Erityisen hankalaa asioiden hoitaminen on silloin, kun toimintakyky on sairauden tai vamman vuoksi alentunut. Sosiaaliturvasta vastaavilla toimijoilla on myös toimintamalleja, joissa asiakkaan tarpeita ei aina nähdä kokonaisuutena, vaan kapeasti organisaation omista lähtökohdista.

Eri toimijat tarvitsevat yhteiset tavoitteet

Asiakkaan kokonaistarpeiden tunnistamista pitäisikin nykyisessä sosiaaliturvajärjestelmässä kehittää. Eri toimijoille pitäisi määritellä yhteiset tavoitteet, jotka tähtäävät ihmisten työ- ja toimintakyvyn parantamiseen ja tukemiseen. Tässä keskeistä on tarjota asiakkaan tarvitsemat palvelut silloin, kun niitä tarvitaan, riippumatta siitä, mikä taho palveluista vastaa.

Esimerkiksi työtön voi monissa tilanteissa hyötyä siitä, että saa usean toimijan järjestämiä sosiaaliturvan palveluita. Tilanteesta riippuen työtön saattaa tarvita muun muassa työvoimapalveluita, kuntoutusta ja erilaisia toimeentuloa turvaavia etuuksia.

Yhteistyöhön velvoitettava lainsäädännöllä

Sosiaaliturvaan kuuluvien palveluiden järjestämisestä eri toimijoiden välisenä yhteistyönä pitäisi säätää nykyistä vahvemmin yhteistyöhön velvoittavalla lainsäädännöllä. Esimerkiksi työttömälle asiakkaalle voitaisiin tarvittaessa järjestää oikea-aikaisesti terveystarkastus ja sitten kartoittaa yhdessä kuntoutusmahdollisuudet. Kuntoutuksen avulla tuetaan asiakkaan työ- ja toimintakykyä ja ehkäistään työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä.

Monissa elämäntilanteissa pelkästään Kelan etuudet ja palvelut eivät yksin riitä turvaamaan ihmisten työ- ja toimintakykyä. Niiden rinnalle tarvitaan yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja varmuus siitä, että toisen toimijan vastuulle kuuluvat palvelut, kuten työttömän terveystarkastus, järjestetään asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Kuntoutus on vaikuttavinta, kun se aloitetaan oikeaan aikaan. Toimijoiden pitääkin yhteistyössä varmistaa, että asiakkaat saavat tarvitsemaansa kuntoutusta oikea-aikaisesti ja matalalla kynnyksellä.

***

Yksi Kelan tavoitteista seuraavalle hallituskaudelle on pitää yhdessä parempaa huolta ihmisten toimintakyvystä. Lue lisää Kelan hallitusohjelmatavoitteista Kelan verkkosivuilta.

Jos upotus ei näy, voit katsoa videon suoraan YouTubesta. Saat videoupotuksen näkyviin, kun hyväksyt evästeet. Voit muokata evästeasetuksiasi tästä linkistä.

Mikko Toivanen

Mikko Toivanen työskentelee Kelassa työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskuksen päällikkönä.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje