Siirry sisältöön
På svenska
|
15.9.2017

Hälften av ensamförsörjarna fick bostadsbidrag

I juni 2017 fick var sjätte barnfamilj allmänt bostadsbidrag. Grundläggande utkomststöd betalades till 6 procent av barnfamiljerna. Ensamförsörjarna fick förmåner oftare än familjerna med två försörja
Teksti Heidi Kemppinen, Kela, Översättning Kurt Kavander

Enligt Statistikcentralens uppgifter fanns det 566 400 barnfamiljer i Fastlandsfinland år 2016. Av dem hade 82 procent två försörjare och 18 procent en försörjare. En betydande del av mottagare av allmänt bostadsbidrag via FPA var ensamförsörjarfamiljer.

Av de barnfamiljer som fick grundläggande utkomststöd fick 93 procent också allmänt bostadsbidrag.

I juni 2017 fick 91 100 barnfamiljer i Fastlandsfinland allmänt bostadsbidrag och 33 100 grundläggande utkomststöd. De barnfamiljer som fick grundläggande utkomststöd fick även bostadsbidrag i vid omfattning. Av de barnfamiljer som fick grundläggande utkomststöd fick 93 procent också allmänt bostadsbidrag.

Ensamförsörjarna får också grundläggande utkomststöd oftare

Ensamförsörjarna får bostadsbidrag och grundläggande utkomststöd oftare än familjerna med två försörjare. I juni 2017 fick 60 100 (49 %) ensamförsörjarfamiljer allmänt bostadsbidrag och 20 400 (17 %) grundläggande utkomststöd. Av familjerna med två försörjare fick 31 000 familjer (7 %) bostadsbidrag och 12 700 (3 %) grundläggande utkomststöd.

Ensamboende får bostadsbidrag och grundläggande utkomststöd mer sällan än ensamförsörjarna, men oftare än familjerna med två försörjare. I juni 2017 fick uppskattningsvis 21 procent av de ensamboende i arbetsför ålder allmänt bostadsbidrag och 13 procent grundläggande utkomststöd.

Av de stora ensamförsörjarfamiljerna får 80 procent bostadsbidrag

Ju fler minderåriga barn det finns i en ensamförsörjarfamilj, desto mer sannolikt är det att familjen får allmänt bostadsbidrag. I juni 2017 fick 43 procent av ensamförsörjarfamiljerna med ett barn bostadsbidrag. Av ensamförsörjarfamiljerna med minst fyra barn fick 80 procent bostadsbidrag. Bland barnfamiljerna med två försörjare påverkades sannolikheten att få bostadsbidrag väsentligt först när antalet barn var minst fyra.

Både bostadsbidraget och det grundläggande utkomststödet var mest sällsynt i barnfamiljer med två barn. Av dessa fick 14 procent allmänt bostadsbidrag och 4 procent grundläggande utkomststöd. Förmånerna var vanligast i stora familjer. Av familjerna med minst fyra barn fick 26 procent allmänt bostadsbidrag och 10 procent grundläggande utkomststöd.

Mest förmånstagare i Nyland

Det är vanligast att barnfamiljerna i Nyland och Päijänne-Tavastland får allmänt bostadsbidrag och grundläggande utkomststöd. I juni 2017 fick 19 procent av barnfamiljerna i Nyland allmänt bostadsbidrag och 8 procent grundläggande utkomststöd. I Päijänne-Tavastehus var motsvarande andelar 18 respektive 7 procent.

Bostadsbidraget och det grundläggande utkomststödet var minst vanligt i Österbotten.

Bostadsbidraget och det grundläggande utkomststödet var minst vanligt i Österbotten. I juni 2017 fick 10 procent av barnfamiljerna i landskapet Österbotten allmänt bostadsbidrag. Mest sällsynt var det grundläggande utkomststödet i landskapet Mellersta Österbotten, där 3 procent av barnfamiljerna beviljades denna sistahandsförmån.

 

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje