Siirry sisältöön
På svenska
|
13.3.2017

FPA:s e-tjänster beror på utmärkta bakgrundssystem

FPA:s digitala kunnande behövs i valet av de datasystem som gäller vårdreformen.
Teksti Johanna Hytönen

1 Hur nåbara är FPA:s digitala e-tjänster, enhetschef Sami Koponen på FPA:s utvecklingstjänster?

FPA:s e-tjänster för privatpersoner användes cirka 14,4 miljoner gånger 2016. Tjänsternas nåbarhet har inte undersökts separat, men 64 procent av alla förmåner ansöks om via nätet.

64 procent av alla förmåner ansöks om via nätet.

För jämförelsens skull kan vi konstatera att vi tog emot 1,5 miljoner samtal och hade 2 miljoner besök på lokalbyråerna. Ifjol gjordes 9,3 miljoner inloggningar på FPA:s Mina Kanta-sidor. Mina Kanta-sidorna innehåller elektroniska hälsouppgifter och recept som kunden kan se genom att logga in på tjänsten med sina nätbankskoder, ett elektroniskt ID-kort eller med mobilverifikation. Mina Kanta-sidornas arbetsgivar- och partnertjänst hade 1,2 miljoner besök.

2 I vilken riktning utvecklas webbtjänsterna?

Målet är att förnya webbtjänsterna så att de smälter samman enligt klientens livssituation. Webbtjänsterna på FPA:s portal är för separata idag. Syftet är att skapa en smidigare helhet och en användarupplevelse som betjänar bättre.

Klienterna önskar framför allt möjligheten att uträtta ärenden för andra personers del i webbtjänsterna.

Klienterna önskar framför allt möjligheten att uträtta ärenden för andra personers del i webbtjänsterna. Vi utvecklar den här möjligheten som en del av reformen. För fullmakten kommer vi att utnyttja uppgifter från Befolkningsregistercentralen. I samband med detta måste vi fundera över vilka uppgifter som kan visas i tjänsterna. Exempel på känsliga uppgifter kan vara till exempel den inkomst ex-partnerns nya partner har då en förälder söker förmåner för sitt barn.

3 Hurdana möjligheter ser du för att förena informationen hos olika myndighetstjänster och den information som redan finns på nätet?

Jag ser många möjligheter. De olika uppgifterna utnyttjas redan idag för att skapa tjänster. Ett exempel är uppbyggandet av det nationella inkomstregistret som öppnas 2019. De som betalar ut löner och förmåner kommer att meddela uppdaterade löneuppgifter till inkomstregistret och bland annat FPA, kommunerna, arbetslöshetskassorna och arbetspensionsförsäkringsgivarna kan se dem i tjänsten. Detta ger snabbare förmånsbeslut och en flexiblare och snabbare utbetalning av förmånerna. Genom att utnyttja befintlig information kan vi samtidigt minska på behovet att uträtta ärenden.

Det nationella inkomstregistret öppnas 2019.

4 Hur beaktas kundsynvinkeln i utvecklingen av webbtjänsterna?

Vi har bett klienter använda utvecklingsversioner av webbtjänsterna, och vi utför även användbarhetstester. Ur klienternas synvinkel är det viktigt att tjänsterna fungerar oberoende av enhet och att användarupplevelsen är smidig. Vi får i huvudsak bra respons på FPA:s webbtjänster.

Ur klienternas synvinkel är det viktigt att tjänsterna fungerar oberoende av enhet.

5 Hurdan beredskap har FPA att ta hand om till exempel de webbtjänster som behövs i och med landskaps- och vårdreformen?

FPA har länge byggt upp e-tjänster och informationssystem och vi har även utmärkta bakgrundssystem. Hur webbtjänsten lyckas beror mycket på bakgrundssystemen och den information som hämtas där. Vi har bra erfarenheter av dessa frågor.

Sami Koponen
enhetschef
FPA

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje