Siirry sisältöön
Näkemyksiä sosiaaliturvasta, Puheenvuorot
|
23.10.2017

Eettiset periaatteet ohjaavat vakuutus­lääketieteellistä arviointia

Vakuutuslääkäreihin kohdistuva kritiikki hämmentää.

Olen toiminut Kelan johtavana ylilääkärinä noin 2,5 vuotta. On ollut hämmentävää lukea vakuutuslääkäreihin kohdistuvaa kritiikkiä. Itse kunnioitan asiantuntijoita, jotka osallistuvat sen varmistamiseen, ettei Kela myönnä terveysperusteisia etuuksia mielipiteiden, toiveiden tai asenteiden ohjaamana, vaan kuten lainsäädäntö edellyttää.

Lääkäriksi valmistuessa vannotaan lääkärin vala ja kliinisessä työssä noudatetaan Lääkäriliiton eettisiä ohjeita.

Niiden lisäksi Kelan asiantuntijalääkärin tekemää vakuutuslääketieteellistä arviota ohjaavat omat eettiset periaatteemme.

Kelassa työskentelevä asiantuntijalääkäri

  • perehtyy huolellisesti hakijan terveydentilaan sekä toiminta- ja työkykyyn käytettävissä olevien ja tarvittaessa lisätietona hankittujen, haettavaan asiaan liittyvien asiakirjojen ja terveydentilatietojen perusteella
  • noudattaa terveysperusteisia etuuksia määrittäviä lakeja ja asetuksia
  • arvioi huolellisesti ja puolueettomasti asiakirjoissa kuvattua tietoa ja suhteuttaa sen kutakin etuutta koskevaan lainsäädäntöön
  • perustaa vakuutuslääketieteellisen päätelmänsä näyttöön perustuvaan tietoon ja hyvään lääketieteellisen käytäntöön eikä anna henkilökohtaisten asenteiden tai oman tai jonkun osapuolen hyödyn tavoittelun vaikuttaa arvioon
  • tunnistaa tilanteen, jossa oma osaaminen ei riitä ja konsultoi sisäisen ohjeen mukaisesti
  • selvittää ristiriidat ammatillisesti asiakasta ja muita osapuolia kunnioittavasti
  • tunnistaa jääviyden suhteessa asiakkaaseen tai hoitaviin lääkäreihin eikä osallistu tällaisessa tilanteessa asiakkaan hakemuksen arviointiin
  • ylläpitää asiantuntemustaan kouluttautumalla ja kehittämällä osaamistaan
  • noudattaa Kelan tietosuojaohjeita ja käsittelee asiakkaan tietoja luottamuksellisesti.

Asiantuntijalääkäri antaa vakuutuslääketieteellisen arvion, joka huomioidaan etuudesta päätettäessä. Jos hakija on päätökseen tyytymätön, hän voi hakea muutosta Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta.

Se on lakisääteinen ja riippumaton sosiaalivakuutuksen muutoksenhakuelin. Sen päätoimisella puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on oltava tuomarin virkaan oikeuttava tutkinto, ja lautakunnan jokaisen jäsenen tulee olla perehtynyt sosiaalivakuutukseen. Muutoksenhakulautakunnan päätöksiin voi puolestaan hakea muutosta vakuutusoikeudelta, joka on ylin oikeusaste sosiaalivakuutusasioissa.

Nämä valitusreitit varmistavat hakijan oikeusturvan eli sen, että lakia on noudatettu ja näyttöä tulkittu oikein. Sekä Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta että vakuutusoikeus ovat pitäneet valtaosassa tapauksista Kelassa tehdyt päätökset voimassa. Myös ne, joihin on liittynyt asiantuntijalääkäriarvion osuus.

Ilona Autti-Rämö

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje