Vammaiset

Vammaisille henkilöille tarkoitetuilla etuuksilla pyritään takaamaan mahdollisuuksien mukainen itsenäinen elämä ja toimintakyky.

Vammaiset ja pitkäaikaissairaat henkilöt saavat tukea muun muassa kuntoutukseen ja kuljetuspalvelujen käyttöön. Erityistukea on saatavissa vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen.